Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vårt uppdrag inom kulturområdet

Region Örebro län ansvarar för regional kulturverksamhet och ingår i kultursamverkansmodellen. I korthet innebär det att statliga kulturmedel fördelas till regionen som ansvarar för att fördela och följa upp hur medlen har använts.

Det är den politiska Kulturnämnden som ansvarar för besluten som rör kulturfrågor på regional nivå. Område kultur och ideell sektor ansvarar för genomförandet av det regionala kulturarbetet.

Två regionalpolitiska dokument styr regionens arbete med kultur och har beslutats av regionfullmäktige:

Den regionala utvecklingsstrategin 2018-2030 (RUS)

RUS beskriver regionens totala arbete med regional utveckling där kultur är en del.

Den regionala kulturplanen 2020-2023

Kulturplanen beskriver mål och regionala uppdrag inom kulturområdet. Här beskrivs de aktörer som får årliga regionala verksamhetsmedel. Kulturplanen har tagits fram av Region Örebro län i dialog med länets kommuner, kulturinstitutioner, civilsamhälle och det fria professionella kulturlivet. Den har beslutats av Statens kulturråd.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 september 2020

Innehållsansvarig: Katarina Strömgren Sandh

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/kulturplan