Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nätverket för Kultur och integration

Här kan organisationer och föreningar som arbetar eller vill arbeta med integration och kultur hitta varandra för samverkan, nätverksträffar med mingel och utbyte, utbildningar med mera.

Vill din organisation/förening vara med i nätverket - anmäl dig via formuläret i högerspalten eller kontakta Mona Hedfeldt.

Abadá-Capoeira Örebro
Cathrine de Lima, 076-183 71 17
www.abadacapoeiraorebro.se

Abadá-Capoeira är en ideell förening som arbetar med att sprida det brasilianska kulturarvet capoeira. Capoeira är en kampkonst som härstammar från slaveriet i Brasilien, det utövades som en frihetskamp och genom capoeiran lyckades slavarna göra sig fria. Capoeira är en blandning av kamp, musik, akrobatik, integration, poesi, historia och mycket mer.

ABF
Åsa Wilson, 070-601 37 10
www.abf.se/distrikt--avdelningar/orebrolan

ABF bedriver löpande studiecirklar i svenska som andraspråk, samt arrangerar kulturarrangemang för att främja integration. ABF driver just nu ESF-projektet Trappan Resurscenter som erbjuder heltidsstudier och praktik för utlandsfödda. långtidsarbetslösa kvinnor.

Bergslagens Kammarsymfoniker
Tomas Sahlberg, 070-286 57 29
www.kammarsymfoniker.se

En ideell symfoniorkester som har som uppdrag och ändamål att verka inom hela Mellansverige att ge konserter på orter som sällan eller aldrig besöks av en orkester. Vi spela på uppdrag av olika arrangörer. Musiker som är intresserade av att vara med anmäler sitt intresse via mail till Bergslagens Kammarsymfoniker. Deltagande musiker håller den nivån och intresse som krävs för att kunna delta i symfoniskt orkesterspel.

Bergslagens spektakelteater
Stefan Jansson, 070-580 63 67 

Bilda
Susanne Lindholm, 072-856 49 52
www.bilda.nu

Bilda är ett studieförbund som arbetar med folkbildning, cirkelverksamhet och kultur. Region Svealand verkar i fyra län varav Örebro är ett. Våra medlemsorganisationer är främst frikyrkor, katolska och ortodoxa kyrkorna. Vi verkar även utanför kyrkorna med olika föreningar och privatpersoner. Vi har en hel del integrations- och asylarbete och har byggt upp en särskild avdelning för detta. Bland annat har vi ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Örebro kommun i Oxhagen-Varberga

Bredsjö kulturkooperativ
Alf Wikström, 070-238 12 60
www.kulturkooperativet.se och www.facebook.com/Kulturkooperativet 

Vi i Bredsjö Kulturkooperativ vill med kulturens kraft roa, oroa, beröra, belysa vår samtid och lyfta fram människors berättelser. Vi är ett hållbart företag som jobbar med olika uttryck, kulturella fusioner och folkbildning för ökad delaktighet i samhället och världen. Vi vill göra Bredsjö Stationshus till en arena för möten och samtal mellan människor från jordens alla hörn. Vi skapar bland annat föreställningar, kurser och installationer.

El Sistema/Örebro Kulturskola
Birgitta Jonsson, 076-496 82 02
www.elsistema.se och www.orebro.se/kulturskolan

El Sistema Örebro startade januari 2015 på Hagaskolan och Blåmesens förskola som ett socialt investeringsprojekt. Januari 2018  blev det en permanent verksamhet i Haga och verksamheten utökades till Brickebackens skola, Byggklossens förskola augusti 2018. Verksamheten når i nuläget ca 270 barn/vecka. Målgruppen för satsningen innefattar elever från femårsgrupp till åk 3. El Sistema vävs in i den ordinarie undervisningen och är obligatorisk. Från och med åk 2 erbjuds barnen att spela stråk och blåsinstrument efter skoltid. Vi har Vänstay för familjerna, samarbetar med Kulturskolan och Örebro Konserthus och SKO regelbundet. Syftet med El Sistema är att med musiken som mål och medel bidra till en social och mänsklig utveckling, barn som tror på sig själva och som respekterar andra människor.

Folkets Hus Vivalla
Khalid Mahamud, 019-20 74 80 vx
www.fhvivalla.se

Vi jobbar genom att främja till olika typ av aktiviteter och även inom kulturområde.

Frövifors Pappersbruksmuseum
Mikael Tiderman, 070-417 17 36
www.froviforsmuseet.com

Museum som arbetar med att bevara och sprida information om det gamla pappersbruket i Frövifors. Förutom utställningar gällande platsens historia erbjuds även tre basutställningar med förpackningshistoria. Inom museiverksamheten läggs fokus på pappret som material. Exempelvis i de konstutställningar som anordnas årligen. Platsen fungerar även som ett kulturcentrum med ett flertal olika evenemang under hela året.

Hallsbergs kommun
Anna Gustafsson
www.hallsberg.se

Hallsbergs kommun, Arbetsmarknads- och integrationsenheten har anställt en Integrationspedagog som arbetar mot kommunens grundskolor 1-6. Resurser har lagts främst på Stocksätterskolan där närmare 70% av elever har invandrarbakgrund. Agendan för uppdraget byggs utifrån behovet men satsningen har en tydlig målstyrning. Fokus är att satsa på aktiv fritids för barn- och unga. Hitintills har drygt 100 barn fått en fritidsaktivitet och 90 av dem har aldrig tidigare haft en aktivitet.

Hopp för generationer
Joyeuse Spes Nzeyimana
Facebook: hopp för generationer och Twitter: hopp för generationer

Hopp för Generationer (HFG) är en rikstäckande ideell organisation för alla barn och vuxna som kämpar för att barns rättigheter. De vill verka för ökad integration i Sverige och skapa mötesplatser där dialogen har fokus på barn och ungas individuella olikheter. De arbetar både kunskapshöjande och praktiskt inom många områden för att belysa frågan från olika håll. De har stödjande, förberedande och utvecklande verksamhet för barn och deras vårdnadshavare. HFG arbetar för FNs konvention om barn och unga efterlevs både här i Sverige och i Afrika.

Hällefors Multikulturellt Center
Adan Avdi Ali, 076-390 29 80 
Facebook: Hällefors Multikulturellt Center

Hällefors Multikulturellt Center är en nystartad förening i Hällefors som vill skapa en gränsöverskridande mötesplats för kulturens olika kulturella utryck. Föreningen vill medverka till att sprida en människo- och samhällssyn som bygger på jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Vi har nu egen lokal där vi kommer att anordna olika aktiviteter så som läxläsning, körkortshjälp, sömnad, musik och teater, film och foto, hantverk

Junis Askersund
Fatima Almasri

Junis upptäckarna förening Laxå
Reem Yanes, 073-907 34 52
Facebook: Junisupptäckarna laxå

Barnen och ledarna träffas varannan vecka. Vi pysslar, sjunger, leker och gör allt annat som är roligt. Ibland tittar vi på film. Vi är med när det är någon fest i Laxå. Alla som är mellan 6 och 13 år är välkomna och får vara med.

Konstfrämjandet
Kerstin Wagner, 070-620 39 44
www.bergslagen.konstframjandet.se och www.facebook.com/pages/category/Art-Gallery/KonstframjandetiBergslagen/posts

”Konst för alla” är vårt uppdrag, vi tror på bildningens och konstens frigörande roll och att alla ska ha tillgång till konst och bildning i ett jämlikt samhälle. Precis som när Konstfrämjande bildades på 40-talet har vårt distrikt fortfarande konst till försäljning i vårt galleri på Storgatan 29 i Örebro. Vi söker också upp människor i deras vardag i bostadsområden, bibliotek, på arbetsplatser och i skolan. Vi arbetar regionalt och har verksamhet i flertalet kommuner i Örebro län.

Konsthantverkarna i Örebro
Gunilla Dovsten, 019-10 79 05
www.konsthantverkarna.com

Konsthantverkskooperativ som driver butik och galleri i centrala Örebro. Tillsammans med vår stödförening Artefix arrangerar vi workshops i olika hantverk.

Konstnärernas Kollektiv Verkstad (KKV)
Inga Gorard, 073-267 85 33
www.kkv-örebro.se

KKV, Konstnärernas kollektivverkstads huvuduppgift är att erbjuda utövande konstnärer och konsthantverkare verkstadsplats för att kunna genomföra sina utsmyckningsuppdrag och utställningar. Tillhandahålla specialutrustning som kan vara svår för var och en att ha. Vi har verkstadsansvariga och verkstadsgrupper för följande Keramik Screentryck Smedja-Metall Grafik och boktryck Glas

Kumla kommun
Tomas Borg, 019-58 81 86

Lekebergs kommun
Karin Adolfsson, 0585-487 29
www.lekeberg.se

Lindanda i Sverige
Ngoy Butandu
www.lindanda.se
Föreningen arbetar med frågor som berör kultur och integration genom olika projekt och aktivitet. 

Liv, Bild och Landskap
Birgitta Hallqvist, 070-468 36 25 
www.hjalmarstrand.com och Facebook: Atelje Hjälmarstrand 

Med Naturen som Ram: Ett integrationsprojekt i Östernärke för barn och unga och deras föräldrar med olika kulturell bakgrund. Med kulturens och naturens hjälp underlätta integration och stärka känslor av gemenskap och tillhörighet. Aktiviteter i trädgård och ateljé (Bild och form) under ledning av trädgårdsterapeut och bildterapeut/konstnär.

Ljusnarsbergs Konstförening
Minna Roselli
www.galleriblåsoffan.se och Facebook: lekfull teknik

Kreativt arbete med barn 5-11.Vi arbetar med traditionella konstnärs-och pysselmaterial men med inriktning på byggande. Vi har en liten grupp som kontinuerligt kommer till biblioteket; varje vecka i princip. Den gruppen bygger rörliga figurer med hjälp av en motor och batterier. Ibland också lysdioder som blir ögon t.ex. I den större gruppen som också normalt träffas en gång i veckan sker rekrytering. Barnen jobbar ganska fritt så där kan vi se vad som är mest intressant för dem, vilka material

Medborgarskolan
Roger Billingham, 019-764 14 23
www.medborgarskolan.se

Medborgarskolan erbjuder svenskundervisning för asylsökande: Varje deltagare får 55 timmars undervisning under en 2-3 månaders period. Medspråk: Språkträning för deltagare med personnummer. Vi har längre kurser för utrikesfödda kvinnor som är långtidsarbetslösa och behöver stärkas och motiveras. Fokus är inte enbart språklig, men även datakunskaper och att hantera myndighetskontakt digitalt mm. Den praktiska delen av kursen erbjuder studiebesök, matlagning, syslöjd, arbetssökning m.m. 

Monster Workshops
Patrick Bentham Radley, 070-528 20 28
Facebook: Monster workshops with Patrick Bentham Radley

Inspirerande, Fantasifyllda Skulptur Workshops för barn i alla åldrar. ( Först och främst barn på mellanstadiet men alla från förskolan till Gymnasiet ). Vi skapar en mångfald av fantasi varelser i lera. Allt ifrån Aliens och Drakar till Troll & Häxor och lite till! Med mer än mer än 10 års erfarenhet, Patrickʹs Monster Workshops har varit mycket uppskattad av hundratals barn över hela Örebro län.

Nora bibliotek
Cecilia Lindo, 0587-812 98
www.bergslagsbibblan.se/web/arena/nora-bibliotek

Vi på biblioteket i Nora har läsecirkel på enkel svenska, ska börja med en läsestund på arabiska. Vi har även en stor mängd resurser och litteratur på andra språk för olika åldrar. Vi jobbar aktivt med att utöka vårt bestånd och tjänster inom mångkulturalitet.

Simon Viva
Martin Mestanza, 073-730 57 41
www.simonviva.se

Vår verksamhet har olika målgrupper och syftet är socialintegrering. För att nå det, använder vi oss av olika slags aktiviteter som verktyg för att lyfta individens kompetens och dennes integrering i samhället. Barn är en prioriterad målgrupp, där vi bland annat arbetar med konstnärliga uttryck. Föreningen arbetar också med andra målgrupper. Då med folkbildning, sociala och hälsofrämjande aktiviteter.

Spelrum
Simon Schierup, 073-068 67 85
www.facebook.com/spelrum 

Spelrum Örebro har till ändamål att verka för kreativa och kulturella möten, skapa interkulturella nätverk och yrkesmässiga plattformar för kulturarbetare som engagerar sig i integration, samt ge ökad kompetens kring kulturell mångfald hos etablerade samhällsinstitutioner i länet.

Startpunkt
Noor Martini

Jag jobbar som lärare till nybörjare , samt journalist och författare, och då försöker jag att möta behoven av invandrare grupper som hör till olika länder och även uppmuntra dem på något sätt.

Studieförbundet Vuxenskolan
Björn Brunnberg, 070-855 39 12
www.sv.se/orebrolan och www.facebook.sv/orebrolan Sv örebro läns nyhetsbrev

Läs gärna vår verksamhetsberättelse och plocka det ni ev vill ha. Ligger på hemsidan

Svensk Form
Jonas Linder, 070-7-52 57 80
www.svenskform.se/orebro

Svensk Form Örebro län er en av 13 regionalföreningar inom SF, som i sig är världens äldsta designorganisation, från 1845. Ligger bakom väldigt mycket inom området form & design genom åren, som Konstfack och tongivande utställningar. Ger ut tidskriften Form. Vår länsomfattande regionalförening med ca 150 medlemmar startade 2006. Är en ideell medlemsförening, öppen för alla, inga inträdeskrav förutom medlemsavgiften. Vi gör formfrukostar, föreläsningar, workshops, utställningar, studiebesök & resor

Teater Martin Mutter
My Soós Stave
www.martinmutter.com och facebook/teatermartinmutter

Vi producerar barn och ungdomsteater för målgruppen under skoltid. Vi spelar i kommunen, länet och i övriga landet. Vi anordnar även gästspel och andra evenemang för vuxna.

Tegelbruket
Rada Al-Azawi, 072-837 32 08
www.tegelbruket.org

På Tegelbruket sätter vi ungdomar i fokus. Med 8000m2 aktivitetsyta skapar vi en uppsjö av verksamheter inom idrott, kultur och lärande. Vi fångar upp aktuella engagemang och intressen, lyssnar in och tar oss an frågor i tiden. På så vis ger vi ungdomar chansen att utvecklas, skapa en meningsfull fritid och göra medvetna livsval. Under Tegelbrukets tak ryms såväl Tegelbrukets som huvudmännen KFUM och Sensus verksamheter.

Örebro Hembygdsförbund
Katharina Holmberg, 019-6028760
(kontaktperson för nätverket är Eva Jarliden)
www.hembygd.se/orebro

Länets hembygdsverksamhet hålls samman av ett regionalt hembygdsförbund som tillhandahåller länstäckande kulturaktiviteter. Ett 70-tal föreningar i länet arbetar aktivt med att vårda och visa vårt kulturarv. Med aktiviteter om vårt kulturarv och om människors liv och görande genom tiderna ges tillfällen till samtal och möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter. För nyinflyttad eller nyanländ kan delaktighet i hembygdsrörelsens kulturaktiviteter främja integration.

Örebro Kommun
Karin Svärd

Örebro Konstskola
Peter Ekström, 0705-17 58 15
www.orebrokonstskola.se

Vi bedriver konstskola och annat arbete som använder och främjar bildkonst i länet.

Örebro kulturskola
Tobias Kandenäs, 076-496 87 91
www.orebro.se/kulturskolan

Örebro Kulturskola vill skapa unika mötesplatser för alla barn och ungdomar där kulturella uttryck står i centrum.

Örebro länsteater
Petra Weckström, 019-689 89 06
www.orebrolansteater.se

Örebro Stadsbibliotek
Ginta Kaplere, 019-21 61 10
www.orebro.se/bibliotek


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 14 januari 2020

Innehållsansvarig: Carina Nyström

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/natverkkulturintegration

Kontakt

Mona Hedfeldt
Utvecklingsledare - civilsamhälle
019-602 75 09

Anmälan till Nätverket för Kultur och integration