Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Näringsliv och innovationer

Coronaviruset och näringslivet i Örebro län V36

Den här sammanställningen vill ge dig en överblick av nuläget i Örebro län kring coronavirusets konsekvenser för näringslivet och industriföretagen. Rapporten är en återkommande sammanställning där vi summerar, så långt det är möjligt, hur coronaviruset påverkar näringslivet i Örebro län.

Läs hela rapporten här.

Coronaviruset och näringslivet i Örebro län V26

Den här sammanställningen vill ge dig en överblick av nuläget i Örebro län kring coronavirusets konsekvenser för näringslivet och industriföretagen. Rapporten är en återkommande sammanställning där vi summerar, så långt det är möjligt, hur coronaviruset påverkar näringslivet i Örebro län. Ambitionen är att göra sammanställningen var fjärde vecka.

Läs hela rapporten här.

Coronaviruset och näringslivet i Örebro län V23 

Den här sammanställningen syftar till att ge dig en överblick av nuläget i Örebro län kring coronavirusets konsekvenser för näringslivet och småföretagen. Rapporten är en återkommande sammanställning där vi summerar, så långt det är möjligt, hur coronaviruset påverkar näringslivet i Örebro län. Ambitionen är att göra sammanställningen var fjärde vecka.

Läs hela rapporten här.

Coronaviruset och näringslivet i Örebro län V17

Den här sammanställningen syftar till att ge dig en överblick av nuläget i Örebro län kring Coronavirusets konsekvenser för näringslivet. Denna rapport är en återkommande sammanställning där vi summerar, så långt det är möjligt, hur Coronaviruset påverkar näringslivet i Örebro län. Ambitionen är att göra sammanställningen var fjärde vecka.

Läs hela rapporten här.

 

 

Region Örebro län öppnar nu en företagsjour för bolag som drabbats av Coronavirusets effekter

Företagsjouren ska vara en neutral förmedlare av kontakter och information till länets företag som kan behöva extra stöd, råd och hjälp med utmaningar. Här finns ingångar till professionell företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering. Ett stort antal aktörer finns knutna till initiativet som nu lanseras för att underlätta den svåra situationen som många företagare befinner sig i.

Från och med den 15 juni är det Almis rådgivare som hjälper dig

Ring oss på 019-602 99 00

Eller skicka e-post till foretagsjouren


Vi arbetar för att stärka företagsamheten i regionen samt för att skapa ett positivt förhållningssätt till entreprenörskap och företagande.

Restaurang

Regionen måste vara en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling. Nya företag skapar konkurrens, förnyelse av näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. Länet behöver fler nya företag och företag som vill växa och utvecklas.

Vårt arbete går ut på att skapa förutsättningar som ökar länets små och medelstora företags möjlighet till tillväxt och konkurrens, att nyetablering av företag sker, att fler jobb skapas och att det därigenom genereras ett betydande ekonomiskt mervärde till regionen.

God utveckling av näringslivet

Näringslivet i Örebroregionen har en god utveckling under perioden 2013-2018 och en mycket god lönsamhet de senaste åren. Regionen har en bättre tillväxt i antalet anställda och företag jämfört med jämförda regioner. Även när det gäller tillväxten i förädlingsvärde ligger regionen i topp dock något efter Jönköping. Det visar en näringslivsstudie som Business Region Örebro* har låtit analysföretaget Bisnode göra av tillväxten i Örebroregionens företag

Studien har gjorts för att visa näringslivets utveckling inom bland annat områdena tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Man har också tittat på antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Sammantaget visar studien på god tillväxt i Örebroregionens näringsliv. Studien omfattar 12 951 aktiebolag i länet med sammantaget 77 760 anställda (2018). Jämförelsen är gjord med Jönköpings län, Kronbergs län, Värmlands län, Västmanlands län och Östergötlands län.

Läs rapporten om näringslivets utveckling här.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 september 2020

Innehållsansvarig: Kristina Eklöf

Publicerad av David Bååth