Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Omställningscheck och mikrostöd

Omställningscheck till företag inom besöksanledningar och inom kulturella och kreativa näringar, samt speciellt mikrostöd.

För att skapa förutsättningar för företag med verksamhet som utgör besöksanledning samt företag med verksamhet inom det kulturella och kreativa området att komma stärkt ur den rådande situationen, inför Region Örebro län ett förhöjt stöd för omställning. Stödet avser sådana företag som redan i dag normalt är stödberättigade, det vill säga som utgör besöksanledningar och inte sådana verksamheter som är ett resultat av besöksanledningen (till exempel boende-, restaurang- och transportverksamhet). Stödet avser också att hjälpa de företag inom kultursektorn som drabbats hårt av uteblivna besöksflöden, men som ser möjligheter med exempelvis nya IT-lösningar.

Stödet utgörs av medel för att anlita en extern konsult  i syfte att utveckla nya erbjudanden, eller ta fram strategier för omställning av verksamheten som ökar företagets konkurrenskraft. Ett exempel på omställning skulle kunna vara att utveckla virtuella tjänster. Stödet går att söka fram till 31 december 2020 och är ett bidrag på max 90 procent av kostnaden (dock max 100 000 kronor) för en konsultinsats.

Omställningschecken går att kombinera med ett mikrostöd där bidrag kan lämnas även till maskiner och inventarier.

Grundläggande förutsättningar för att få stöd

 • Möjligheten att erhålla regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag.
 • Företaget ska bedrivas med vinstsyfte och kan inte vara ett hobbyföretag. Man ska kunna påvisa att en marknadsmässig lön motsvarande en 50% tjänst tas ut.
 • De företag som bedöms klara investeringen utan stöd, på både kort och lång sikt, kan inte beviljas stöd.
  Vid prövning av ansökan beaktas att stödet inte får snedvrida konkurrensen. 
 • Investeringen ska vara så stor och betydelsefull att den kan ses som ett språng i företagets utveckling.
 • Lönekostnader, driftskostnader och kostnader för eget arbete är inte stödberättigade kostnader, inte heller kostnader för datorer, mobiltelefoner och surfplattor.
 • Kostnader som tas upp i ansökan får inte vara beställda och betalda innan ansökan inkommit till Region Örebro.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott.
 • Verksamheter som till övervägande del finansieras med offentliga medel kan inte få regionalt företagsstöd.
 • Stöd lämnas inte till företag inom jordbruks-, trädgårds- och fiskerinäringen.

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se, se länk i högerspalten. 

Osäker? Ring oss!

Det finns även möjlighet för dig att göra en förfrågan innan du startar med din ansökan. Ring oss så vi hjälper dig att få en snabb bedömning om ditt företag kvalificerar sig för att kunna söka Omställningschecken.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 17 april 2020

Innehållsansvarig: Niklas Halldén

Publicerad av David Bååth

Kontakt

Niklas Halldén
Utvecklingsledare
019-602 63 88

 

Malena Pirsech
Utvecklingsledare
019-602 63 83

Ansökan Omställningscheck