Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Omställningscheck till näringar som bedriver sin verksamhet i Örebro län

För att skapa förutsättningar för företag att komma stärkta ur den rådande situationen, inför Region Örebro län ett förhöjt stöd för omställning.

Stödet avser sådana företag som redan i dag normalt är stödberättigade men som nu ser möjligheter med att utveckla exempelvis nya IT-lösningar.

De näringar som bedriver sin verksamhet på en lokal marknad kan inte söka stödet. Företagsstöd lämnas inte till dessa verksamheter då risk föreligger att stödet kan komma att snedvrida konkurrensen.

Stödet utgörs av medel för att anlita en extern konsult  i syfte att utveckla nya erbjudanden, eller ta fram strategier för omställning av verksamheten som ökar företagets konkurrenskraft.

Stödet går att söka fram till 31 december 2020 och är ett bidrag på 50- 90 procent av kostnaden (dock max 150 000 kronor) för en konsultinsats.  

Grundläggande förutsättningar för att få stöd

 • Möjligheten att erhålla regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag.
 • Företaget ska bedrivas med vinstsyfte och kan inte vara ett hobbyföretag. Man ska kunna påvisa att en marknadsmässig lön motsvarande minst en 50% tjänst tas ut.
 • De företag som bedöms klara investeringen utan stöd, på både kort och lång sikt, kan inte beviljas stöd
 • Vid prövning av ansökan beaktas att stödet inte får snedvrida konkurrensen. 
 • Investeringen ska vara så stor och betydelsefull att den kan ses som ett språng i företagets utveckling.
 • Kostnader som tas upp i ansökan får inte vara beställda och betalda innan ansökan inkommit till Region Örebro.
 • Mikrostödet riktar sig till företag med max 4 anställda.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott.Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Stöd lämnas inte till

 • Företag på en lokalt konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen  (Det innebär att vi inte kommer kunna lämna stöd till tex restauranger, barer, frisörer, butiker etc.) Ej heller kan stöd lämnas till företag som har rörlig karaktär som tex
  entreprenadverksamhet och åkerier.
 • Lönekostnader, driftskostnader och kostnader för eget arbete är inte stödberättigade kostnader, inte heller kostnader för datorer, mobiltelefoner och surfplattor.
 • Verksamheter som till övervägande del finansieras eller drivs med offentliga medel kan inte få regionalt företagsstöd.
 • Stöd lämnas inte till företag inom jordbruks-, trädgårds- och fiskerinäringen eller företag som bedriver sin verksamhet på en lokal marknad.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se, se länk i högerspalten. 

Osäker? Ring oss!

Det finns även möjlighet för dig att göra en förfrågan innan du startar med din ansökan. Ring oss så vi hjälper dig att få en snabb bedömning om ditt företag kvalificerar sig för att kunna söka Omställningschecken.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 maj 2020

Innehållsansvarig: Niklas Halldén

Publicerad av David Bååth

Kontakt

Niklas Halldén
Utvecklingsledare
019-602 63 88

 

Malena Pirsech
Utvecklingsledare
019-602 63 83

Ansökan Omställningscheck