Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Stöd till kommersiell service

Syftet med stöden är att kunna utveckla eller bibehålla grundläggande service i gles- och landsbygden.

Investeringsbidrag

Stöd kan lämnas till näringsidkare som säljer dagligvaror eller drivmedel. Försäljningsstället ska vara det sista på orten.

Du kan ansöka om stöd för:

  • Nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller större reparation av lokaler
  • Ny inredning och utrustning
  • Kompetenshöjande insats

Stöd ges med högst 50 % av investeringen. Maximalt stöd 800 000 kr per insats.

Investeringsbidraget är ett försumbart stöd vilket betyder att det enskilda företaget får ta emot max 200 000 Euro (ca 2 Mkr) under en treårsperiod i offentligt stöd.

  • Investeringarna som man söker stöd för får inte påbörjas innan ansökan lämnats in.

Ansök om Investeringsbidraget här.

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker


Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder. Medlen fördelas ur en nationell pott. Regeringen har beslutat att Tillväxtverket ska fördela högst 70 miljoner kronor för 2019 och därefter högst 35 miljoner kronor per år fram till 2025.

Särskilt driftstöd får lämnas till ägaren till försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som:

  • Är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror.
  • Har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på året runt-basis.
  • Har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Du ansöka om stödet via digital ansökan här.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 januari 2020

Innehållsansvarig: Malena Pirsech

Publicerad av Rebecca Larsson

Kontakt

Malena Pirsech
Utvecklingsledare
019-602 63 83