Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nyheter

 • Föreläsning med Lisbeth Pipping

  Publicerat den 17 december 2018

  Kom ihåg att sätta barnen i fokus och första rummet – våga se barnen som om det vore våra egna barn!

 • Innovationsdag satte punkt för projektet – som blir fast verksamhet inom Region Örebro län nästa år

  Publicerat den 14 december 2018

  Vården tillhör alla och det ligger i vårt gemensamma uppdrag att ge den möjlighet att utvecklas – det har varit projektet Innovationssluss 2.0s vision sedan starten år 2016.

 • Intensiva samtal om framtidens hälso- och sjukvård

  Publicerat den 3 december 2018

  Är vården en servicebransch? Göran Stiernstedts fråga provocerar när vården brottas med långa köer, dålig tillgänglihet och konkurrens från privata digitala tjänster.

 • Familjecentralskonferens 2019

  Publicerat den 3 december 2018

  "Gärna ett jämställt föräldraskapsstöd – men vad betyder det?" Det är rubriken på 2019 års nationella familjecentralskonferens som arrangeras i Örebro den 7-8 maj.

 • Digital teknik – en väg till jobb för personer med funktionsnedsättning

  Publicerat den 29 november 2018

  Hur kan personer med funktionsnedsättning nå, få och behålla ett avlönat arbete genom att använda sig av olika tekniska lösningar? Det var temat på en konferens som anordnades den 20 november på...

 • Regional samverkan för familjecentraler

  Publicerat den 26 oktober 2018

  En familjecentral är en samlokaliserad verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. Nu har en ny överenskommelse om regional samverkan för familjecentraler tecknats.

 • Många vinster med hållbart resande

  Publicerat den 3 oktober 2018

  Den egna hälsan och samhällsekonomin är båda vinnare när vanebilister börja åka kollektivt eller cykla. Annika Nilsson, Trivector och Mirja Mattsson, Hållbart resande berättade om forskningsresulta...

 • Mulle Meck är modell, Maria krossar myter och 5 miljoner till V&F

  Publicerat den 19 september 2018

  Läs om IT-lösningar där Mulle Meck är modell, se webbsändning där Maria och Mats krossar myter om arbetsmarknaden och läs varför Välfärd och folkhälsa får 5 miljoner. Nytt nyhetsbrev från Regional...

 • Hälsovinsterna med hållbart resande - Fredagsakademi i september

  Publicerat den 12 september 2018

  Varför väljer många av oss att ta bilen? Vi vet ju att vardagsmotion är viktigt och att ta sig fram för egen maskin eller med kollektivtrafik är bättre för miljön. Fredagsakademin visar hur stora...

 • Loka-dagarna 2018

  Publicerat den 19 oktober 2018

  Digitalisering och attraktionskraft var temat för Loka-dagarna. Vi mötte Anders Ekholm och Josefina Syssner. Dessutom 14 länsbor som presenterade sina verksamheter.

 • 5 miljoner för utveckling av den sociala barnavården

  Publicerat den 6 september 2018

  Område välfärd och folkhälsa har tillsammans med forskare vid Uppsala universitet fått 5 miljoner kronor för att studera och utveckla den sociala barnavården i Örebro län.

 • FFFF-konferens i Örebro 2019

  Publicerat den 5 februari 2019

  2019 års nationella familjecentralskonferens arrangeras i Örebro den 7-8 maj.

 • Nu blir det lättare att hitta dokument på samverkansportalen – VVF-sidan!

  Publicerat den 22 augusti 2018

  VVF-sidan kommer inom kort att ersättas av en ny uppdaterad version där publicerade dokument är aktuella.

 • Nya Sidenvägen

  Publicerat den 9 augusti 2018

  One Belt, One Road (OBOR) lanserades av Kina 2013. Målet är ny infrastruktur som ska knyta samman Kina och Europa. Den 21 augusti ordnar Region Örebro län i samarbete med aktörer i projektet Tentac...

 • Sommarhälsning och nyhetsbrev i juli

  Publicerat den 5 juli 2018

  Med detta nyhetsbrev vill vi önska dig en riktigt god sommar. Vi satsar på länets unga och är laddade för turismsäsongen. Du får även läsa om handlingsplaner och beslut i våra nämnder.

 • Läget i Örebro län på väg mot en attraktiv och pulserande region för alla

  Publicerat den 8 augusti 2018

  Nu finns en nulägesbeskrivning - en nollmätning - av samtliga indikatorer i RUS. Den kommer att vara bas för kommande uppföljningar.

 • Livsmedelskedjan blir starkare

  Publicerat den 14 juni 2018

  Idag antog nämnden för regional tillväxt den strategiska handlingsplanen för länets livsmedelskedja som tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

 • Ingmar Ångman blir chef för Område välfärd och folkhälsa

  Publicerat den 22 maj 2018

  Den 20 augusti börjar Ingmar Ångman som områdeschef på Välfärd och folkhälsa. Efter 29 år med olika roller inom socialtjänsten i Degerfors kommun kliver han in i en ny roll. Först väntar en sommar...

 • På med handskarna - nu arbetar vi tillsammans mot målen

  Publicerat den 27 april 2018

  Arbetslust - den känslan har regionråd Andreas Svahn, S, inför arbetet med att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin: Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län.

 • Funktionsnedsättning och delaktighet

  Publicerat den 7 maj 2018

  Negativa föreställningar och förhållningssätt till personer med funktionsnedsättning gör att deras prestationer värderas och kategoriseras utifrån oförmåga snarare än förmågor.

 • Var med på lanseringen av nya RUS:en

  Publicerat den 10 april 2018

  Alla som varit med och tagit fram den nya regionala utvecklingsstrategin är välkomna på lanseringskonferens. Det finns även plats för dig är med och jobbar för att nå visionen Örebroregionen -...

 • Patienter fortfarande kvar för länge på sjukhus

  Publicerat den 26 mars 2018

  Regeringen satsar 24 miljoner kronor på bättre samverkan mellan kommuner och landsting för att äldre inte ska ligga på sjukhus i onödan. En ny lag sätter press, men fortfarande ligger utskrivningsk...

 • Välkommen till Efterfrågeforum den 8 maj

  Publicerat den 23 mars 2018

  Efterfrågeforum är en mötesplats för branscher och ansvariga för yrkesutbildningar för vuxna på gymnasial nivå.

 • Utveckling av journalföring inom kommunal hälso- och sjukvård

  Publicerat den 6 mars 2018

  Hur kan KVÅ användas i strukturerad dokumentation i kommunal hälso- och sjukvård? Och hur ska kommunerna nå målet att bli producenter i NPÖ? Det var frågor som besvarades av Socialstyrelsen och Ine...

 • Personlig assistans i praktiken

  Publicerat den 28 februari 2018

  En intensiv utbildningsdag där deltagarna bland annat fick lära sig vad en ”framtidsfullmakt” är och vad som gäller för att upprätta en sådan.

 • Seminarium om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

  Publicerat den 28 februari 2018

  Vikten av ett gott samarbete och förändrade arbetssätt mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att kunna ge ett fullgott stöd och behandling till målgruppen betonades av Sofia Persson, ...

 • Mycket glädje i nyhetsbrevet

  Publicerat den 13 februari 2018

  SM-guld, bästa logistikläge och första spadtaget - det är mycket glädje i årets första nyhetsbrev från Regional utveckling!

 • Det måste vara enkelt med teknik

  Publicerat den 12 februari 2018

  Teknik ska inte vara krångligt och svårt, det är influencern Elin Häggbergs motto. Och alla ska kunna använda den. När appen Swish kom ändrade den folks vanor och behovet av kontanter minskade.

 • Samhällsnytta och tillväxt utan vinst(utdelning)

  Publicerat den 1 februari 2018

  Att ta hand om det som det offentliga inte mäktat med och det som det privata näringslivet inte anser lönsamt - det är den sociala ekonomins lott. Fredagsakademin i januari bjöd på konkreta exempel...

 • Nu kan du anmäla dig till infrastruktur- och transportdagen

  Publicerat den 26 januari 2018

  Idag öppnar anmälan till 2018 års infra-dag. Resan mot framtidens transporter och vägen mot ett fossilfritt transportsystem och smartare resande fortsätter. Denna gång fokuserar Infradagen på...

 • Swedish Entrepreneurship Summit

  Publicerat den 19 januari 2018

  Leder rörlighet på arbetsmarknaden till innovation och entreprenörskap? Det är en av de frågor som är på agendan när ledande forskare och beslutsfattare möts i Örebro den 14 februari på Swedish...

 • Jämställdhet blir en central del av strategi och praktiskt arbete

  Publicerat den 22 januari 2018

  Jämställd regional tillväxt är ett projekt med målet att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. Region...

 • Vem ska få Örebroregionens energipris 2017?

  Publicerat den 18 december 2017

  Nu öppnar vi nomineringen till Örebroregionens energipris 2017. Priset delas ut i två klasser: Årets föredöme och Årets inspiratör. Gör din nominering senast den 1 februari.

 • Det finska arvet porträtteras på länsmuseet

  Publicerat den 13 december 2017

  Vad innebär det att leva som en del av en minoritet i Sverige, och hur ser det sverigefinska arvet ut? Svaret på dessa frågor kan du få på Örebro läns museum från och med den 6 december. Då visar...

 • Välfärdsteknologi – en kulturresa!

  Publicerat den 13 december 2017

  Välfärdsteknologi är en möjliggörare för att möta morgondagens ökande behov av vård, stöd och omsorg. Men det krävs mod och samarbete för att lyckas!

 • Energitinget 2018 - bara fem månader kvar

  Publicerat den 5 december 2017

  Mindre än en månad kvar till jul men fem månader kvar till vårens stora energikick: Energitinget 2018, som går av stapeln den 26 april. Vi ses väl i Eskilstuna? Boka in datumet och håll dig...

 • Nyhetsbrev Energi och klimat december 2017

  Publicerat den 5 december 2017

  Ta del av det senaste på energi- och klimatfronten i vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrev Energi och klimat december 2017  

 • Europeiskt avtal undertecknat – stärker Örebroregionens industri

  Publicerat den 4 december 2017

  För ett år sedan tog Region Örebro län beslut om att samverka med andra europeiska regioner för att stärka såväl Europas industri som EU:s konkurrenskraft i det så kallade Vanguardinitiativet. Irén...

 • Europeiskt avtal undertecknat – stärker Örebroregionens industri

  Publicerat den 4 december 2017

  För ett år sedan tog Region Örebro län beslut om att samverka med andra europeiska regioner för att stärka såväl Europas industri som EU:s konkurrenskraft i det så kallade Vanguardinitiativet. Irén...

 • Stor satsning på att få länsborna att resa med cykel och kollektivtrafik 2018

  Publicerat den 30 november 2017

  I år har projektet Hållbart resande i Örebroregionen arbetet med nätverksträffar och reserådgivning i organisationer. Nästa år lanseras projektet externt direkt mot invånarna i Örebro län.

 • Seminarium om andelsägd solel – snart i Örebro län!

  Publicerat den 22 december 2017

  Välkommen till en informationsträff om andelsägd solel – framtidens energiförsörjning. Ta chansen och lär dig om allt från förutsättningar och fördelar till ägandestruktur och stöd. Du ges möjlighe...

 • Region Örebro län stöttar länets föreningsliv med drygt 47 miljoner kronor

  Publicerat den 27 november 2017

  Nu är fördelningen av de ekonomiska bidragen till organisationer, föreningar och studieförbund klar inför nästa år. Totalt är det drygt 47 miljoner kronor som ska delas ut till den ideella sektorn ...

 • Skotsk modell kan hjälpa barn i Degerfors

  Publicerat den 27 november 2017

  I Skottland har man infört GIRFEC, en modell som innebär att utsatta barn ska räddas från att hamna i kriminalitet, drogmissbruk och arbetslöshet. Representanter från bland annat Degerfors har nu...

 • Arbetsterapeuternas utbildningsdag 2017

  Publicerat den 7 mars 2018

  En fråga som genomsyrade årets utbildningsdag för arbetsterapeuter var "Vilken är arbetsterapeutens roll när det gäller att få ordinerad och/eller egen teknik att fungera i vardagen för en person m...

 • Laxå kommun fick besök från Tyskland

  Publicerat den 22 november 2017

  Den 8 november var det en nationsöverskridande workshop i Laxå med temat att hitta möjliga samarbeten inom förnybar energi. Thérèse Hjelseth och Ylva Gullberg från område Energi och klimat var...

 • Hallå där, Henrik!

  Publicerat den 22 november 2017

  Henrik Dahlström, du är chef för Almis affärsrådgivare i Östergötland. Ni har deltagit i Energikontorets utbildning ”Energiklok affärsrådgivning” inom EU-projektet Energieffektiva företag. Vad...

 • Patientsäkerhetskonferens 2017

  Publicerat den 21 november 2017

  ”Patientens trygga vård – tillsammans når vi framgång”, ett självklart tema för dagen utifrån de utmaningar alla står inför när den nya lagen ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och...

 • Matavfall och gödsel från jordbruk blir biogas

  Publicerat den 8 november 2017

  Matavfall och gödsel från jordbruk blir biogas - som du snart kan tanka på nya macken i Karlskoga.

 • Framtidslabb på Utsikt

  Publicerat den 26 oktober 2017

  Handelskammarens event Utsikt avslutades med Framtidslabb. Amy Loutfi och Edvin Resebo, experterna på scen, förkroppsligarnågra spetsiga innovationssatsningar som Region Örebro län gör i sitt uppdr...

 • Framtidslabb på Utsikt

  Publicerat den 26 oktober 2017

  Handelskammarens event Utsikt avslutades med Framtidslabb. Amy Loutfi och Edvin Resebo, experterna på scen, förkroppsligarnågra spetsiga innovationssatsningar som Region Örebro län gör i sitt uppdr...

 • Gör slag i saken - byt ut bensin och diesel mot fossilfria drivmedel!

  Publicerat den 25 oktober 2017

  Vad ska man tänka på om man vill ställa om sin fordonspark till att bli fossilfri? Det var temat när företag och offentliga organisationer möttes på frukost inom Örebro klimatarena.

 • Så får du veta om din energiinvestering är ekonomiskt lönsam

  Publicerat den 25 oktober 2017

  Att genomföra energiinvesteringar i en fastighet kostar pengar. Olika typer av investeringar kostar olika mycket och genererar olika mycket energibesparingar. Därför är det viktigt att ge...

 • Byggnadsintegrerade solceller - en slags rockstjärna

  Publicerat den 23 oktober 2017

  Inom solelvärlden har byggnadsintegrerade solceller (BIPV) blivit något av ett modeord, en slags rockstjärna bland solceller som just nu verkar vara lite häftigare än de andra.

 • Maria Sveland är kulturpristagare 2017

  Publicerat den 19 oktober 2017

  Författaren Maria Sveland, uppvuxen i Örebro, har tilldelats Region Örebro läns kulturpris för 2017. Hon har genom sitt författarskap lyft såväl allmänmänskliga som viktiga samhällsfrågor till nya...

 • Vill du och ditt företag växa utomlands?

  Publicerat den 18 oktober 2017

  Är du företagare och funderar på att satsa på internationella marknader? Torsdagen den 26 oktober bjuder Regionalt Exportcenter i Örebro län in till en inspirerande förmiddag med fokus på...

 • Visning av Soldrift Sjöängen

  Publicerat den 10 oktober 2017

  Soldrift Sjöängen är en satsning på lokal elproduktion i Askersund där solenergi, batterilagring och laddning av elbilar kombineras med smart styrning. Den 6:e oktober invigdes Soldrift Sjöängen.

 • Det självständiga Finland firas med utställningar och föreläsningar

  Publicerat den 3 oktober 2017

  I år firar Finland 100 år som självständig nation. Det uppmärksammar Region Örebro län och Örebro kommun med en satsning på det sverigefinska kulturarvet för att på så sätt visa hur det är att leva...

 • Ett färskt energi- och klimatprogram

  Publicerat den 3 oktober 2017

  Den 26/9 antog Regionfullmäktige ett uppdaterat energi- och klimatprogram för Örebro län år 2017-2020.

 • Vi kan påverka EU:s beslut

  Publicerat den 3 oktober 2017

  EU-kommissionen lade under våren ett förslag om upptag och utsläpp av klimatgaser från markanvändning.

 • Din energibesparing ger dig vinst

  Publicerat den 3 oktober 2017

  Det är oftast väldigt mycket enklare att öka ett företags lönsamhet genom att spara pengar än att öka försäljningen.

 • Politikerna fick inblick i äldrevård

  Publicerat den 2 oktober 2017

  Det viktigaste är att äldreomsorgen skapar förutsättningar för att leva livet som gammal på bästa möjliga sätt. De äldre mår då bättre och känner sig trygga liksom deras anhöriga.

 • Balansera mera

  Publicerat den 29 september 2017

  Varje år vårdas cirka 70 000 personer på sjukhus till följd av en fallolycka och drygt 1 000 personer dör. Många av de här olyckorna går att förhindra. Kampanjen Balansera mera vill hjälpa äldre at...

 • Ungas hälsa väcker oro

  Publicerat den 26 september 2017

  Oroväckande. Inte på 13 år har så få unga uppgett att de har en god hälsa. Samtidigt kvarstår problemen med stress, oro och missnöjdhet över den egna kroppen hos tjejerna.

 • Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

  Publicerat den 19 september 2017

  - Samverkan i vårdkedjan handlar om att olika spelare ska spela tillsammans och alla spelare är lika viktiga i jobbet att få det här att fungera, säger Linda Samuelsson, samverkansledare i norra...

 • Länets familjecentralssamordnare nätverkar

  Publicerat den 19 september 2017

  Under fem halvdagar genomförs lärseminarier för länets familjecentralssamordnare då olika kunskapsunderlag diskuteras och kopplas till arbetet på hemmaplan.

 • 11 regioner går samman för ett fossilfritt Sverige

  Publicerat den 15 september 2017

  Med siktet inställt på ett fossilfritt Sverige samlas nu 11 av Sveriges regioner i ett bioekonomiskt nätverk därav Region Örebro län med förvaltningen för Regional Utveckling är en.

 • Viktiga samhällsutmaningar ska mötas med sociala innovationer

  Publicerat den 13 september 2017

  Fem aktörer inom länets ideella sektor får dela på en halv miljon kronor för att bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar. Det gäller särskilt utmaningar inom jämställdheten och för att stärk...

 • Seminarium "Spara pengar på att energieffektivisera ert tryckluftssystem"

  Publicerat den 9 oktober 2017

  Ni är inbjuden till ett kostnadsfritt seminarium om hur ert företag kan spara pengar på att energieffektivisera ert tryckluftsystem

 • Fler turistar i Örebro län

  Publicerat den 5 juli 2017

  Turismen ökar i Sverige och i Örebroregionen. Förra året omsatte turismen i Sverige nära 300 miljarder kronor och sysselsatte cirka 170 000 personer. Det är främst de utländska turisterna som ökar....

 • Seminarium ”Din guide till nära-nollenergibyggande”

  Publicerat den 29 juni 2017

  Den 20 juni hölls genom Fastighetsnätverket en träff med Temat lågenergi- och nära-nollenergibyggnader. Experter från Passivhuscentrum och Rise deltog. Värd för mötet var Region Örebro län.

 • Trevlig sommar!

  Publicerat den 29 juni 2017

  Vi på Energikontoret Region Örebro län önskar alla våra samarbetspartners en riktigt skön och avkopplande sommar!

 • Vill ert företag ha besök av Petri och Stefan?

  Publicerat den 29 juni 2017

  Just nu besöker energikontorets medarbetare Petri Kaksonen och Stefan Bernström tillverkande företag i hela länet för att berätta hur vi kan stötta företag i att arbeta med att förbättra lönsamhete...

 • Boka redan nu! Välkommen på Energi- och klimatdagen 2017!

  Publicerat den 2 oktober 2017

  Fredag 10 november arrangerar Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län sin årliga energi- och klimatdag. I år extra intressant då det finns ett nytt energi- och klimatprogram framtaget.

 • Stormöte om jämställdhet och digitalisering

  Publicerat den 22 juni 2017

  Kan jämställdhet vara en faktor för regional utveckling? Inför ett fullsatt stormöte på Stora Hotellet den 19 maj ledde Add Gender en workshop där deltagarna fick reflektera över detta.

 • Att vända ansiktet uppåt

  Publicerat den 9 juni 2017

  Hur mycket ”skärmtid” ska barnen få? Hur länge har de spelat idag? Jag är nog inte ensam om att fundera över detta och hur jag som förälder ska tänka och agera gentemot mina barn, skriver Ida Broma...

 • Energiting i Eskilstuna med fokus på energi och affärer

  Publicerat den 22 juni 2017

  Den 27 april hölls Energitinget i Munktellstaden i Eskilstuna. Företag med intresse för energieffektivisering och affärsmöjligheter samlades för att lyssna på föreläsare som talade om modet att...

 • Glada nyheter från hela länet

  Publicerat den 28 april 2017

  Glada nyheter om företagsklimatet i länet, Dansens dag tjuvstartade på Tegelbruket, Bergslagen i fokus på Europaforum. Läs mer i nyhetsbrevet

 • Migration och psykisk hälsa – en utbildning om utbildning

  Publicerat den 7 april 2017

  Traumatiska minnen och självmordstankar – utbildningen presenterade några grundläggande kunskaper om hur du bemöter personer som upplever migrationsstress och var du hittar mer information och...

 • Stödmedel för sociala innovationer utlyses

  Publicerat den 6 april 2017

  Region Örebro län utlyser särskilda stödmedel till aktörer som arbetar med sociala innovationer. Innovationerna ska främst rikta sig mot idéer som stärker jämställdhet i samhället, och nya idéer so...

 • Teater, film, kammarmusik och Bergslagsspel får länsbidrag

  Publicerat den 6 april 2017

  Kulturen utvecklar Örebro län. 490 000 kronor satsas därför på fyra projekt inom teater, film, kammarmusik och Bergslagsspel. Det har Region Örebro läns fokusnämnd för kultur, bildning och ideell...

 • Sverigefinskt kulturarv uppmärksammas

  Publicerat den 5 april 2017

  I december är det 100 år sedan Finland blev självständigt. I samband med det vill Region Örebro län och Örebro kommun tillsammans visa hur det är och har varit att leva som sverigefinne i Örebro lä...

 • Degerforsmodellen – en modell som bygger på kraften att verka tillsammans

  Publicerat den 29 mars 2017

  Grundtanken med Degerforsmodellen, en generell familjestöds- och samverkansmodell, är att det stöd som ges till barn och föräldrar blir bättre om olika aktörer deltar utifrån sina perspektiv och...

 • Fyra av länets kommuner hittar nya sätt att stödja ensamkommande ungdomar

  Publicerat den 28 mars 2017

  Kommunerna Degerfors, Hällefors, Kumla och Lindesberg deltar i ett projekt där man använder metodverktyget innovationsguiden för att hitta nya och bättre sätt att stödja ensamkommande ungdomar.

 • Frukostseminarium om hållbara bostadsrätter i Södra Ladugårdsängen.

  Publicerat den 22 mars 2017

  Medlemmarna i fastighetsnätverket var bjudna till ett frukostseminarium för att lära sig mer om vad som händer vid byggnationerna runt om i Södra Ladugårdsängen, främst med fokus på hållbarhet

 • Samverkan stärks ytterligare under året för en hållbar bygg- och förvaltningsprocess

  Publicerat den 23 mars 2017

  Årsstämman för fastighetsnätverket gick av stapeln förra veckan i Örebro. På årets stämma så godkändes verksamhetsberättelse, budget och verksamhetsplan och det valdes in nya medlemmar i styrelsen.

 • Veckans medarbetare - Petri Kaksonen

  Publicerat den 20 mars 2017

  Under de kommande veckorna kommer det läggas ut intervjuer med de anställda på energi och klimat, så att ni kan få en inblick i vilka vi är och vad vi jobbar med.

 • 95 miljoner kronor i stöd till länets kulturliv

  Publicerat den 16 mars 2017

  Stadra teater, Opera på skäret, länets kulturinstitutioner och The Non Existent Center. Det är några föreningar och institutioner som får del av de 95 miljoner kronor som nämnden för regional...

 • Här är finalisterna till energipriset 2016

  Publicerat den 23 mars 2017

  Nu står det klart vilka de fyra finalisterna till Örebroregionens energipris för 2016 är. Priset delas ut i två kategorier, årets föredöme och årets inspiratör.  Tidigare i veckan träffade...

 • Veckans medarbetare - Päivi Lehtikangas

  Publicerat den 24 februari 2017

  Under de kommande veckorna kommer det läggas ut intervjuer med de anställda på energi och klimat, så att ni kan få en inblick i vilka vi är och vad vi jobbar med.

 • Framgångar för en evidensbaserad praktik firades på konferens

  Publicerat den 16 februari 2017

  Linda Samuelsson och Margit Gehrke Flyckt berättade om samverkansstrukturen i vår region - där länsdelsgrupper framgångsrikt coachas av länsdelssamordnare.

 • Fokus på hållbart resande i tre år

  Publicerat den 1 mars 2017

  Transporter står för 37 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Örebroregionen.  Klimatmålet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Målet är ambitiöst men...

 • Veckans medarbetare - Nathalia Erlgren

  Publicerat den 9 februari 2017

  Under de kommande veckorna kommer det läggas ut intervjuer med de anställda på energi och klimat, så att ni kan få en inblick i vilka vi är och vad vi jobbar med.

 • Länets energi och klimatrådgivare vill samarbeta mer med bostadsrättsföreningar

  Publicerat den 9 februari 2017

  Under 2017 kommer länets energi- och klimatrådgivare arbeta tillsammans mot bostadsrättsföreningar för att hjälpa dem med deras energieffektivisering. Fokus kommer att ligga på solel och transporte...

 • Veckans medarbetare: Dag Lundblad

  Publicerat den 2 februari 2017

  Under de kommande veckorna kommer det läggas ut intervjuer med de anställda på energi och klimat, så att ni kan få en inblick i vilka vi är och vad vi jobbar med.

 • Överenskommelse – varför då?

  Publicerat den 1 februari 2017

  - Vi behöver fundera på syftet med dessa dokument, det menade Kerstin Evelius, regeringens nationella samordnare, som var en av inspirationsföreläsarna på samverkansdagen den 27 januari.

 • Hur ska vi lyckas med att halvera energianvändningen till 2050?

  Publicerat den 31 januari 2017

  Ett sätt att halvera energianvändningen till 2050 kan vara att använda nya metoder, bra etablerad teknik och att arbeta tillsammans mot ambitiösa mål.

 • Nytt stöd gör verklighet av idéer med samhällsnytta

  Publicerat den 31 januari 2017

  Region Örebro län kommer under våren införa en ny stödform för sociala innovationer. Eller idéer som ska ge ökad samhällsnytta. Man ska kunna söka upp till 50 000 eller 200 000 kronor beroende på t...

 • Veckans medarbetare: Linda Svensson

  Publicerat den 26 januari 2017

  Under de kommande veckorna kommer det läggas ut intervjuer med de anställda på energi och klimat, så att ni kan få en inblick i vilka vi är och vad vi jobbar med.

 • Var med och påverka energi- och klimatprogrammet för Örebro län 2017-2020

  Publicerat den 25 januari 2017

  Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro har tagit fram ett förslag på nytt Energi- och Klimatprogram som ska gälla 2017-2020.

 • Du som möter asylsökande och nyanlända

  Publicerat den 20 januari 2017

  “Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända” – en utbildningssatsning för dig som möter asylsökande och nyanlända.

 • Veckans medarbetare - Stefan Bernström

  Publicerat den 19 januari 2017

  Under de kommande veckorna kommer det läggas ut intervjuer med de anställda på energi och klimat, så att ni kan få en inblick i vilka vi är och vad vi jobbar med.

 • Region Örebro län stödjer länets föreningar, organisationer och studieförbund

  Publicerat den 1 februari 2017

  Region Örebro län kommer under nästa år att stödja länsövergripande föreningar, organisationer och studieförbund med drygt 46 miljoner kronor. Det beslutade fokusnämnden för kultur, bildning och...

 • Den nya flyglinjen har stora möjligheter att locka holländska turister

  Publicerat den 12 januari 2017

  Den 7-8 januari gick norra Nederländernas största resemässa REIS! av stapeln i Groningen. Under två dagar passerade runt 12 000 besökare mässan. Region Örebro län och Örebro Airport var på plats fö...

 • RUS: remisskonferens 10 mars

  Publicerat den 4 januari 2017

  Just nu pågår skrivarbetet för full och snart har vi ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi, RUS. Den 10 mars blir det remisskonferens.

 • Jämlik hälsa – från ord till handling

  Publicerat den 16 december 2016

  Hur använder vi familjecentralen som arena i arbetet för en jämlik hälsa? Den 15 december tog vi tillsammans ett samlat grepp och diskuterade detta angelägna område i en familjecentralsdialog.

 • Vilka tycker du ska ha Örebroregionens energipris 2016?

  Publicerat den 13 december 2016

  Ett år går så fort och mycket händer inom energi- och klimatområdet i Örebroregionen. Nu är det dags att uppmärksamma dem som under 2016 gjort goda insatser för att nå vårt mål om ett län utan...

 • Välfärdsteknologi inom funktionshinderområdet

  Publicerat den 13 december 2016

  Kan välfärdsteknologi vara en möjliggörare för att möta de ökade behoven inom vård och omsorg? Den frågan ventilerades under konferensen den 6 december.

 • Hopajola och Konst på Hög får ekonomiskt stöd

  Publicerat den 9 december 2016

  Konst och naturvård är två verksamhetsområden som under nästa år får ekonomiskt stöd av Region Örebro län. Det beslutade nämnden för regional tillväxt vid sammanträdet den 8 december.

 • Byggregler förändras innan årskiftet

  Publicerat den 9 december 2016

  Boverkets byggregler BBR 24 har nyligen publicerats. Samtidigt gav Boverket ut föreskrifter och allmänna råd för hur energiprestanda ska normaliseras med hänsyn till användning av byggnaden och...

 • Fastighetsnätverket Örebro har åkt på nationell träff för hållbara och energieffektiva byggnader

  Publicerat den 22 december 2016

  Fastighetsnätverket i Örebros koordinator Dag Lundblad och ordförande Peter Åslund reste i slutet av november till en nationell träff för regionala nätverk för hållbara och energieffektiva byggnader.

 • Slutkonferens i Grön logistik har nu gått av stapeln

  Publicerat den 6 december 2016

  Konferensen bjöd på goda exempel, metoder och verktyg för uppföljning. Den inleddes av Grön Uppföljnings projektledare Linda Svensson som hälsade välkomna och gav en beskrivning av projektets...

 • Dag Lundblad och Peter Nefe har besökt svenska solelsmässan

  Publicerat den 6 december 2016

  Med mer än 900 besökare och ett trettiotal utställare var årets solelmässa större än föregående år. Samma trend visar den svenska solelmarknaden som expanderat med 60% sedan förra året.

 • Studieresa till ett mer hållbart och energieffektivt Göteborg

  Publicerat den 29 november 2016

  En kall novemberdag i Göteborg så fick länets energi- och klimatrådgivare tillsammans med avdelningen för energi- och klimat på regionen lära sig mer om framtidens energieffektivisering och hållbar...

 • Arbetsterapeuternas utbildningsdag 2016

  Publicerat den 7 mars 2018

  Helena Ekmark utsågs till årets nytänkare inom arbetsterapi för att ha tagit fram ”Boken om Kim” – ett personcentrerat pedagogiskt verktyg som är nivåanpassat för olika åldrar inom målgruppen.

 • Studie om infrastruktur inom biogas är nu avslutad

  Publicerat den 21 november 2016

  Region Örebro län har varit med och delfinansierat en ERUF-förstudie som genomförts av Biogas Öst.

 • Arbetsterapeuternas utbildningsdag

  Publicerat den 18 november 2016

  Arbetsterapeuternas utbildningsdag - äntligen en del av regionens ordinarie verksamhet.

 • Thérèse Hjelseth ny områdeschef på Energi och klimat

  Publicerat den 15 november 2016

  Den 11 januari börjar Thérèse Hjelseth som ny områdeschef för Energi och klimat på Region Örebro län.

 • Årets handledare 2016 är utsedd – Kirsi Jancon

  Publicerat den 10 november 2016

  Årets handledare i Örebro län är Kirsi Jancon, Förvaltningen för funktionshindrade i barn och ungdomsverksamheten, Örebro kommun. Den 17 november är hon vår kandidat till den nationella utmärkelsen.

 • Energilyftet har nu gått av stapeln även i Örebro

  Publicerat den 9 november 2016

  Regionens andra träff med den nationella kunskapssatsningen Energilyftet genomfördes den 3e november i Örebro. Träffen samlade cirka 20 deltagare. Inom några år ska alla nya byggnader vara betydlig...

 • Positiv stämning på årets Energi- och klimatdag

  Publicerat den 31 oktober 2016

  Varje år anordnar Region Örebro län tillsammans med Länsstyrelsen en Energi- och klimatdag. Vi är nu nära att uppnå målen som är satta till 2020 inom energi- och klimatprogrammet, därför var det da...

 • Lantbruksföretagare möttes för att prata om eldrivna lantbruksfordon och solel

  Publicerat den 31 oktober 2016

  Lantbruksföretagare från hela länet har träffats för att lära sig mer om energieffektivisering, eldrivna lantbruksfordon och solel. Under kvällen hölls olika föreläsningar av talare med stor...

 • Örebro läns kulturpris 2016 till Anders och Birgitta Fasth

  Publicerat den 24 oktober 2016

  Anders och Birgitta Fasth tilldelas Region Örebro läns kulturpris 2016. Paret belönas för den verksamhet de bedriver i Galleri Örsta i Kumla, som av juryn bedöms som en av de mest intressanta...

 • Alternativa utbildningsvägar och stöd till personer med funktionsnedsättning

  Publicerat den 24 oktober 2016

  Stort engagemang och positiv respons från deltagarna på konferensen den 18 oktober där inspirerande speedföreläsningar och workshopar avlöste varann.

 • Päivi och Dag på regionernas vecka i Bryssel

  Publicerat den 25 oktober 2016

  Päivi Lehtikangas och Dag Lundblad, utvecklingsledare Energi och klimat, är i Bryssel på European Week of Regions and Cities. Uppdraget är att knyta kontakter och utbyta kunskaper.

 • Med blicken framåt - på kort och lång sikt

  Publicerat den 14 oktober 2016

  Vart finns jobben? Hur ser utbildningsutbudet ut? Hur balanserar vi det hela? Det är Ingen lätt match!

 • Kulturting 2017: Samtid & framtid. Uppsala 8-9 mars

  Publicerat den 13 oktober 2016

  Nu börjar det dra ihop sig till Kulturting 2017. 8-9 mars är datumen att redan nu strecka i kalendern.

 • Nysatsning för att utveckla samverkan för hållbart byggande i länet

  Publicerat den 31 oktober 2016

  Region Örebro län utvecklar tillsammans med aktörer i bygg- och fastighetssektorn samverkansformer för energieffektivt och klimatsmart byggande och förvaltning. I oktober 2016 startar projektet...

 • Fler än någonsin turistar i Örebro län

  Publicerat den 31 oktober 2016

  Enligt färsk statistik från Tillväxtverket går turismen i hela Örebro län som tåget. Den 6 oktober släppte Tillväxtverket en sammanställning över boende- och inkvarterings statistik för sommaren 20...

 • Bättre balans – goda vanor för en friskare och säkrare vardag

  Publicerat den 11 oktober 2016

  Det var stort intresse kring Region Örebro läns monter på Seniorfestivalens mässa på Conventum lördagen den 8 oktober.

 • En inspirationsdag om ökad patient- /brukarmedverkan

  Publicerat den 31 oktober 2016

  Ett 70-tal deltagare fick ta del av flera inspirerande föreläsningar – bland annat av Ing-Marie Wieselgren kring frågor som handlar om makt och demokrati.

 • Webbutbildning erbjuds all personal i palliativ vård

  Publicerat den 30 september 2016

  Region Örebro län erbjuder i samarbete med länets kommuner en webbaserad utbildning i palliativ vård.

 • Deklaration påskriven för att behålla EU-medel även efter 2020

  Publicerat den 29 september 2016

  Den 28 september genomfördes en stor manifestation in Bryssel för att behålla sammanhållningspolitiken och de EU-medel som är knutna till detta även efter 2020. Region Örebro län är en av 240 lokal...

 • Fler turister förväntas komma med ny flyglinje från Holland

  Publicerat den 20 september 2016

  Igår den 19 september invigdes den nya flyglinjen Örebro-Köpenhamn-Groningen. Örebro flygplats har tecknat ett samarbetsavtal med Groningen Airport Eelde i Nederländerna och den nya linjen kommer a...

 • Tredubblad solel till elnäten i Örebroregionen

  Publicerat den 20 september 2016

  Solelanläggningarna i Örebroregionen levererar nu mer än tre gånger så mycket solel till elnäten jämfört med 2014. Det visar en sammanställning som Region Örebro län låtit göra. Den totala...

 • Idag går det formella startskottet för snabbare resor Oslo-Stockholm

  Publicerat den 19 september 2016

  Idag - måndag den 19 september - genomför Trafikverket det första arbetsmötet i planprocessen för bättre förbindelser mellan Oslo-Stockholm.  Mötet hålls på Conventum i Örebro och markerar...

 • Hur tankar man på offentliga laddstationer? En upptäcktsresa i Örebros laddjungel

  Publicerat den 16 september 2016

  Just nu finns det sju offentliga laddplatser för elbilar på olika ställen i Örebro tätort. Men hur gör man egentligen när man behöver ladda elbilen utanför hemmet? Är det lätt att ladda på en...

 • Nationell cykelkonferens lockade besökare från hela Sverige

  Publicerat den 16 september 2016

  15 september arrangerade Region Örebro län en nationell konferens tillsammans med Örebrokompaniet. Deltagare kom från hela landet för att få tips om hur man kan utveckla cykelturismen. Katarina...

 • Psykiatrin vill förhindra självmord hos äldre

  Publicerat den 14 september 2016

  10 september är Internationella suicidpreventiva dagen. Detta uppmärksammades med en konferens med fokus på hur man kan arbeta förebyggande bland äldre.

 • Sociala företag - en kraft för regional utveckling

  Publicerat den 12 september 2016

  Region Örebro län har startat projektet Sociala företag – en kraft för regional utveckling med stöd av Tillväxtverket. I projektet kommer en handlingsplan med prioriteringar och aktiviteter för...

 • De flesta elever mår bra!

  Publicerat den 21 september 2016

  De allra flesta elever mår bra, trivs i skolan och känner sig lugna och trygga inför skoldagen. Det visar resultatet av elevhälsosamtal genomförda under läsåret 2015/2016.

 • Årets balanskampanj "Bättre balans - ge maten en chans"

  Publicerat den 9 september 2016

  Kampanjen ”Bättre balans” kulminerar under vecka 40 i landets landsting och regioner. Så även i Örebroregionen. I år fokuserar kampanjen på matens betydelse och vad som kan göras för att öka...

 • Äventyraren Freedalance cyklar mountainbike genom länet

  Publicerat den 15 augusti 2016

  15 augusti, når äventyraren Frida Benedikt Örebroregionen med sitt äventyr ”Freedalance through Sweden”. Med start I Treriksröset färdas Frida Benedikt genom vårt avlånga land mot sitt mål som är...

 • Vi är din regionala nod för energikartläggningsstöd

  Publicerat den 29 juli 2016

  Vill du arbeta mer effektivt med att minska energianvändningen i ditt företag? Och därmed minska kostnaderna för energi? Vi på Energikontoret Region Örebro län tillsammans med Energimyndigheten...

 • Energilyftet - kostnadsfri utbildning för dig som vill höja din kompetens inom lågenergibyggande

  Publicerat den 28 juli 2016

  Inom några år ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag och det ställer nya krav på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande.

 • Företagare? Kom igång med din energieffektivisering!

  Publicerat den 27 juli 2016

  Företagare och intresserad av att spara energi och pengar i din verksamhet?

 • Anna och Göran tog guld

  Publicerat den 6 juli 2016

  Göran "Gottigris" Granström från Arboga och Anna "Karmansbo" Hammar från Köping var de första som klarade hela The Heart of Sweden GeoTour. - Det bästa var att alla cacher fanns vid platser som var...

 • Nu kan du upptäcka länet på ett helt unikt sätt

  Publicerat den 4 juli 2016

  I lördags invigdes Sveriges första GeoTour och med det startade också Sveriges största skattjakt i Örebro län. Över 200 nyfikna deltagare hade kommit från när och fjärran för att vara med vid...

 • Nyhetsbrev från Regional utveckling

  Publicerat den 1 juli 2016

  Sommar med Almedalen, feriejobbare och äventyr.

 • 500 cyklister invigde cykelväg

  Publicerat den 28 juni 2016

  Den 22 juni mötte 500 cyklister upp till invigningen av cykel- och gångvägen mellan Degerfors och Karlskoga.

 • Uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet

  Publicerat den 28 juni 2016

  För tredje året i rad har en uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet utifrån handlingsplan ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län” genomförts. Uppföljningen...

 • Hur kan den sociala barn- och ungdomsvården i Örebro län förbättras?

  Publicerat den 16 juni 2016

  Ledare inom den sociala barnavården i länets kommuner på verkstad för förbättringar i arbetet för barnen.

 • Upplev Sveriges största skattjakt

  Publicerat den 17 juni 2016

  Välkommen till Örebro slott och premiären för Sveriges första GeoTour. Region Örebro län har tillsammans med länets fyra turistdestinationer gömt 50 stycken cacher på de mest fantastiska platser....

 • Kulturprojekt skapar integration för barn och unga

  Publicerat den 28 juni 2016

  Ett kulturprojekt som ska ge asylsökande/nyanlända barn och unga tillgång till existerande och nya kulturarenor i Örebro län, ska startas.

 • Kultur och turism i Bergslagen

  Publicerat den 1 juni 2016

  Vid sammanträdet den 30 maj beslöt Nämnden för regional tillväxt även att stödja projektet Bergslagen som kulturdriven destination med 2,8 miljoner kronor fördelat på drygt tre år. Projektet ska...

 • Så skapade de offentliga
  köken hållbara måltider

  Publicerat den 27 maj 2016

  Nyfikenhet, ihållighet och mod att testa nya saker. Det är några exempel på framgångsfaktorer som lyftes fram vid den avslutande konferensen för projektet Hållbara måltider. Målet med projektet var...

 • Vi:et är större än jag:et

  Publicerat den 25 maj 2016

  Dagens krönika i Karlskoga tidning handlar om föräldraansvaret och är skriven av Ida Broman, utvecklingsledare på Välfärd och folkhälsa.

 • Offentliga kök köper in
  mer ekologisk mat

  Publicerat den 27 maj 2016

  Sju procent mer ekologisk mat och två procent minskat matsvinn. Det blev resultatet för de 42 offentliga köken i projektet Hållbara måltider i Örebro län, som genomförts i två omgångar åren...

 • Dans som rehabiltering inom psykiatrin

  Publicerat den 24 maj 2016

  Unga vuxna, 18 till 24 år, med psykisk ohälsa har det senaste året kunnat välja dans som en aktivitet.

 • I sommar lanseras Sveriges första GeoTour i regionen

  Publicerat den 24 maj 2016

  En GeoTour är inom Geocaching en samling cacher som hänger ihop i ett avgränsat område. En GeoTour attraherar geocachare från hela världen och idag finns det 10 miljoner aktiva användare och 3...

 • Ewa Lindberg ny utbildnings- och arbetsmarknadschef

  Publicerat den 20 maj 2016

  Ewa Lindberg, idag kommundirektör i Lekebergs kommun, börjar den 1 september som ny utbildnings- och arbetsmarknadschef på Region Örebro län. Verksamheten finns inom förvaltning regional utveckling.

 • Studiebesök från Finland

  Publicerat den 20 maj 2016

  Information om det reviderade BBIC (Barns behov i centrum) var huvudpunkten när Centralförbundet för barnskydd i Finland var på besök.

 • Folkfest inviger ny cykelbana

  Publicerat den 19 maj 2016

  Den 22 juni invigs den nya cykelbanan mellan Karlskoga och Degerfors.

 • Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018

  Publicerat den 17 maj 2016

  "Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018" är nu godkänd av Specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård samt Chefsgruppen för samverkan. Båda...

 • Tunga namn till kostnadsfri konferens om fossilfri fordonsflotta i Örebro

  Publicerat den 16 maj 2016

  Karin Svensson Smith, ordförande i riksdagens trafikutskott, Jonas Karlsson, ordförande i Kommissionen för grön omställning och regionråd Mats Gunnarsson kommer till konferensen Nu kör vi – Fossilf...

 • Så vill beslutsfattarna
  utveckla Örebroregionen

  Publicerat den 16 maj 2016

  Sveriges hjärta – med mod, omtanke och passion bygger vi den hållbara Örebroregionen. Så lyder förslaget till ny vision för Örebroregionen som presenterades den 12 maj vid Regionalt utvecklingsforum.

 • Inspirationsdag om ökad brukarmedverkan

  Publicerat den 17 maj 2016

  Mycket återstår att göra innan alla behandlas likvärdigt och man verkligen tar tillvara på patienterna/brukarnas kunskap och erfarenhet - det kunde paneldeltagarna konstatera vid inspirationsdagens...

 • Förslag om framtidens hållbara resande

  Publicerat den 13 maj 2016

  Region Örebro län har genomfört en förstudie kring hållbart resande. Den innehåller åtgärder och aktiviteter som är intressanta och effektiva för kommuner, Region Örebro län och andra aktörer i...

 • Årets soldagar fokuserar på att få företag att upptäcka solel

  Publicerat den 13 maj 2016

  För sjätte året i rad uppmärksammar Region Örebro län och länets kommunala energi- och klimatrådgivare solenergi under kampanjen Soldagarna som genomförs under maj månad. I år ligger fokus på att f...

 • Avslutning arrangörsutvecklingsprojektet

  Publicerat den 9 maj 2016

  Det interregionala Arrangörsutvecklingsprojektet bjuder in till ett avslutningsseminarium den 1 juni 2016. Anmälan senast 23 maj.

 • Fallrisk, javisst – men sen då…?

  Publicerat den 4 maj 2016

  Åldrandet påverkar oss och flera av åldersförändringarna kan innebära förhöjd fallrisk men de största förändringarna beror på inaktivitet.

 • Utnyttja industriell restvärme

  Publicerat den 13 maj 2016

  Nu finns möjligheter för företag att utveckla nyttjandet av industriell restvärme. De fem länen i Östra Mellansverige har fått EU-stöd via Europeiska regionala utvecklingsfonden för att hjälpa...

 • Nu är det spännande programmet för Fastighetsnätverket 2016 klart

  Publicerat den 27 april 2016

  Nu kan du gå in och se vilka aktiviteter som gäller för Fastighetsnätverket 2016.

 • Region Örebro län stödjer Rapp

  Publicerat den 22 april 2016

  Det digitala verktyget Rapp, ett verktygg för att följa upp nyopererade patienter, har genom två nya bidrag tagit ytterligare steg mot en kommersialisering. Dels har man som ett av fyra företag fåt...

 • Överenskommelse om kultursamverkan för teckenspråkiga

  Publicerat den 21 april 2016

  Region Örebro län, Örebro kommun och Västra Götalandsregionen har tecknat en överenskommelse om kultursamverkan för teckenspråkiga. Detta utifrån ett behov av ökad samverkan för att stärka...

 • Affärsutvecklingscheck får Nanny Belle att sikta mot USA

  Publicerat den 17 maj 2016

  Leila Parsa är grundare av Nanny Belle, ett företag som driver verksamhet inom kommunal och privat barnpassning. Nyligen fick Nanny Belle företagsstödet affärsutvecklingscheck för internationaliser...

 • Utvecklingsstöd till festivaler med fokus på kvinnors skapande

  Publicerat den 19 april 2016

  En seriefestival och en filmfestival får utvecklingsstöd från Region Örebro län. Den 7 april beslutade fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn att ge stöd till en filmfestival och för...

 • 149 miljoner kronor till länet när Trafikverket investerar i kollektivtrafik på landsbygden

  Publicerat den 13 april 2016

  Regeringen har gett Trafikverket drygt 1,5 miljarder kronor extra mellan åren 2016 och 2019 för att främja kollektivtrafik på landsbygden. Av totalsumman går drygt 149 miljoner kronor till Örebro...

 • Välfärd och folkhälsa - utställare på Barnrättsdagarna

  Publicerat den 14 april 2016

  Information om ”Liv och hälsa ung” och ”Eurochild” lockade många av deltagarna till Välfärd och folkhälsas utställningsbord på Barnrättsdagarna.

 • Johan Södergren ny utvecklingsledare för innovationer och entreprenörskap

  Publicerat den 11 april 2016

  Johan Södergren är nyanställd utvecklingsledare för innovationer och entreprenörskap på området Näringslivsutveckling. I sitt uppdrag kommer han att arbeta med samordning och utveckling av...

 • Så blir ditt företag exportmoget

  Publicerat den 11 april 2016

  Den 19 april arrangerar Region Örebro län tillsammans med länets fyra turistdestinationer; Örebro, Karlskoga Degerfors, Bergslagen och Tiveden ett seminarium i exportmognad och kvalitetsäkring.  ...

 • Bättre balans – fallkampanjen fortsätter under 2016!

  Publicerat den 13 april 2016

  Årets fallkampanj inleds redan under våren med en öppen föreläsning den 26 april.

 • Nu kommer utbildningen av framtidens energibyggare till Örebroregionen

  Publicerat den 5 april 2016

  Skärpta krav på energieffektivitet vid byggnation och renovering innebär att bygg- och installationsföretag tjänar på att höja kompetensen hos sina medarbetare. Nu kommer handledarutbildningen för...

 • Föreläsning: Resan med Live at Heart

  Publicerat den 24 mars 2016

  Vill du fortsätta att utvecklas och bli en ännu bättre arrangör? Välkommen till Örebro den 13 april för en spännande eftermiddag som tar oss vidare in i framtiden. Johannes Nilsson, Live at Heart,...

 • Utbudsdag på Örebro Konserthus den 8 april

  Publicerat den 24 mars 2016

  Utbudsdagen vänder sig till dig som arbetar med kultur för barn och unga. Kom och möt ett brett utbud av kulturella aktiviteter som är möjliga att besöka eller beställa till er verksamhet. Årets...

 • Yngre välutbildade kvinnor flyttar till Örebroregionen

  Publicerat den 23 mars 2016

  Region Örebro län har nyligen genomfört en statistisk studie om inflyttningen till regionen. Studien visar bland annat att det är en hög inflyttning till regionen, att man flyttar från hela landet...

 • Gröna upphandlingar och uppföljning ska ge klimatvänligare transportföretag

  Publicerat den 22 mars 2016

  Uppföljning av miljökrav i upphandlingar är ovanligt inom transportbranschen. Detta gör att företag med höga miljöambitioner inte kan konkurrera. Trenden är också att koldioxidutsläppen från...

 • Korken sätter stopp på matsvinnet

  Publicerat den 18 mars 2016

  Nyhet 2016-03-17

 • Nya bergslagsleden.se ska lyfta vandringsturismen

  Publicerat den 16 mars 2016

  Nu har Region Örebro län lanserat nya bergslagsleden.se. På den nya uppdaterade vandringswebben har många förbättringar gjorts och förhoppningen är att den ska hjälpa till att lyfta intresset för...

 • Nya bergslagsleden.se ska lyfta vandringsturismen

  Publicerat den 15 mars 2016

  Nu har Region Örebro län lanserat nya bergslagsleden.se. På den nya uppdaterade vandringswebben har många förbättringar gjorts och förhoppningen är att den ska hjälpa till att lyfta intresset för...

 • Lindesberg först ut i satsningen Energilyftet

  Publicerat den 7 mars 2016

  Nu är den nationella satsningen Energilyftet som Energimyndigheten står bakom sjösatt. Det skedde den 4 mars då den första träffen om lågenergibyggnader anordnades i Lindesberg.

 • Föreläsning om miljöbil som framtidens tjänstebil

  Publicerat den 22 februari 2016

  Handelskammaren i Örebro bjuder in till föreläsning. Temat är miljöbil som framtidens tjänstebil.

 • Fyra finalister gör upp om Örebroregionens energipris

  Publicerat den 3 mars 2016

    Foto från förra årets prisutdelning. Region Örebro läns fokusnämnd för miljö- och klimatfrågor träffar idag de fyra finalisterna i tävlingen Örebroregionens energipris 2015. Det är också...

 • Innovativt arbete får ekonomiskt stöd

  Publicerat den 15 februari 2016

  Pressmeddelande 2016-02-12 Region Örebro län ska vara en innovativ organisation som utvecklas och tar tillvara på goda idéer. Samma sak gäller för Örebroregionen som helhet. Därför har Nämnden för...

 • Innovativt arbete får ekonomiskt stöd

  Publicerat den 17 februari 2016

  Pressmeddelande 2016-02-12

 • Handlingsplan för hållbart resande på väg fram

  Publicerat den 11 februari 2016

  Snart är handlingsplanen för hållbart resande i Örebroregionen som tagits fram inom förstudien kring hållbart resande klar.

 • Ett 40-tal fastighets- och byggföretag från hela länet samlas för att möta energiutmaningen

  Publicerat den 10 februari 2016

  EU har satt målet att energianvändningen i bebyggelse ska halveras till år 2050. För att möta denna stora energiutmaning har ett 40-tal fastighets- och byggföretag från hela länet nyligen startat...

 • Ett 40-tal fastighets- och byggföretag från hela länet samlas för att möta energiutmaningen

  Publicerat den 10 februari 2016

  EU har satt målet att energianvändningen i bebyggels ska halveras till år 2050. För att möta denna stora energiutmaning har ett 40-tal fastighets- och byggföretag från hela länet nyligen startat...

 • Stefan och Linda - nya medarbetare

  Publicerat den 8 februari 2016

  Vi har nöjet att få välkomna två nya medarbetare till område energi och klimat.

 • Storsatsning för att öka företagens energieffektivitet och lönsamhet

  Publicerat den 10 februari 2016

  Nu startar projektet Energieffektiva företag i Östra Mellansverige som ska ge små och medelstora företag i Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län hjälp o...

 • Storsatsning för att öka företagens energieffektivitet och lönsamhet

  Publicerat den 8 februari 2016

  Nu startar projektet Energieffektiva företag i Östra Mellansverige som ska ge små och medelstora företag i Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län hjälp o...

 • Kristina Eklöf ny områdeschef på Näringslivsutveckling

  Publicerat den 10 februari 2016

  Kristina Eklöf är ny områdeschef på Näringslivsutveckling. Vi har träffat henne för att prata om det nya arbetet, Näringsliv 2016 och tågpendling.

 • Kristina Eklöf ny områdeschef på Näringslivsutveckling

  Publicerat den 4 februari 2016

  Kristina Eklöf är ny områdeschef på Näringslivsutveckling. Vi har träffat henne för att prata om det nya arbetet, Näringsliv 2016 och tågpendling.

 • 2016 års dag för samverkan i partnerskap vid psykisk ohälsa

  Publicerat den 11 februari 2016

  Den 29 januari var det dags för årets samverkansdag i partnerskap vid psykisk ohälsa – för 8:e året i rad. Årets tema var ”Brukarmedverkan och delaktighet i vården”.

 • Uppdatera dig om länets infrastrukturprojekt

  Publicerat den 10 februari 2016

  Vi har träffat Karin Wallin, infrastrukturstrateg, för att prata om vad besökarna kan förvänta sig av infrastruktur- och transportdagen 2016.

 • Bikes vs Cars

  Publicerat den 1 februari 2016

  Möt dokumentärfilmaren Fredrik Gertten som gjort filmen Bikes vs Cars när han kommer till Örebro.

 • Grön uppföljning ska öka hållbarheten inom transportsektorn

  Publicerat den 29 januari 2016

  Idag träffas deltagarna i projektet Grön uppföljning för första gången.

 • Hur kan den sociala barn- och ungdomsvården i Örebro län förbättras?

  Publicerat den 11 februari 2016

  21 januari samlades handläggare från socialtjänstens barn- och ungdomsvård i ett Open Space för att dela med sig av sina erfarenheter och förslag på förbättringar.

 • Välfärdsteknik – för bättre vård och omsorg

  Publicerat den 11 februari 2016

  Välfärdsteknologi är en möjliggörare för att möta morgondagens ökande behov av vård och omsorg. Genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter kan vi öka tryggheten, kvaliteten, få en mer jäml...

 • Fler kontakter för de kommunala energi- och klimatrådgivarna

  Publicerat den 24 februari 2016

  De kommunala energi- och klimatrådgivarna i Örebroregionens kommuner ökade sina kontakter med hushåll, företag, organisationer och föreningar som ville ha energi- och klimatrådgivning förra året.

 • 25 procent fler kontakter med energi- och klimatrådgivarna

  Publicerat den 22 januari 2016

  De kommunala energi- och klimatrådgivarna i Örebroregionens kommuner ökade sina kontakter med hushåll, företag, organisationer och föreningar som ville ha energi- och klimatrådgivning förra året....

 • Föräldrarollen då och i dag

  Publicerat den 20 januari 2016

  "Det hade känts bra om det funnits en familjecentral som vi kunde ha gått till.”

 • ESF-rådet i Östra Mellansverige öppnar ny utlysningsomgång

  Publicerat den 20 januari 2016

  Den 1 februari 2016 öppnar ESF-rådet i Östra Mellansverige en ny utlysningsomgång med två utlysningar. Båda utlysningarna ligger inom programområde 1 Kompetensförsörjning. Läs mer om utlysningarna...

 • Ny rapport visar att varannan länsinvånare har vandrat Berglagsleden

  Publicerat den 20 januari 2016

  Bergslagsleden som sträcker sig från Kloten i norra länet till Stenkällegården i söder är med sina 28 mil en av Sveriges längsta låglandsleder. I en nyskriven rapport som Region Örebro län tagit fr...

 • Är du en blivande naturguide?

  Publicerat den 8 februari 2016

  Vi vill att fler ska upptäcka den svenska naturen och ta del av den. Därför söker vi just nu flerspråkiga naturguider. Våra naturguider ska kunna tala bra svenska, vara utåtriktade och intresserade...


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 mars 2018

Innehållsansvarig: Sofia Kjörk

Publicerad av Johan Lindqvist