Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rapporter och publikationer

Här finner du våra rapporter, handlingsplaner och övriga publikationer.

Rapporter utgivna 2020

Rapporter utgivna 2019

Rapporter utgivna 2018

Rapporter utgivna 2016

Rapporter utgivna 2015

 

Slutrapporter projekt 2015

 

Rapporter utgivna 2014

Budkavle - Lärdomar från nio år med Regionförbundet Örebro

2014:05 Erfarenheter från EU-projekt i Örebroregionen under strukturfondsperioden 2007-2013

2014:03 Jämställd regional tillväxt
Halvtidsuppföljning av handlingsplanen

2014:02 Hur går det för Örebroregionen?
2014 års uppföljning av utvecklingsstrategin


Slutrapporter projekt 2014


Energi- och klimat:

Nationella noder för lågenergibyggnader

Hållbara måltider i Örebro län

Utveckling av grönare logistiktjänster
Populärversion slutrapport

Samverkan för energieffektivare gatubelysning

Uthållig idrott

Energieffektiva småföretag


Näringslivsutveckling:

Cykelturism i Mellansjölandet

Bergslagsleden - Bäst i klassen


Trafik och samhällsplanering:

GreCOR: Potential of High Capacity Transport solutions (Road)
Two case studies in the Region of Örebro, Sweden
Utbildning och arbetsmarknad:

2014:04 Regional samverkan sfi
Slutrapport


Handlingsplaner och program

Cykelstrategi för Örebroregionen

Regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Regional översiktlig planering

Handlingsprogram Turism 2015-2020

Handlingsplan Innovation och entreprenörskap 2014-2016

Handlingsplan Kompetensförsörjning 2014

Länsplan för Regional Transportinfrastruktur 2014-2025

Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre
Handlingsplan för Örebro län 2014-2015

Energi- och klimatprogrammet 2013-2016

Handlingsplan Klimateffektiva godstransporter 2013-2015

Regionalt program för Social välfärd 2012-2015

Regional kulturplan i Örebro län 2016-2019
 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 maj 2020

Innehållsansvarig: Sofia Kjörk

Publicerad av Sofia Kjörk

Vill du ha äldre rapporter?