Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Projektfinansiering

Har du en projektidé som bidrar till att nå målen i Utvecklingsstrategin för Örebroregionen?  

Du som har ett projekt och vill söka finansiering har flera olika möjligheter beroende på projektets inriktning och över vilket geografiskt område projektet ska bedrivas.

För 2016 är beslutsutrymmet begränsat, vilket innebär att en prioritering mellan ansökningar måste göras. Projekt som ansöker om medfinansiering kommer att prioriteras, se rangordning.

 

Projektidé mindmap. Idéen ska bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin, projektet ska uppfylla Region Örebro läns riktlinjer för finansiering av regionala utvecklingsprojekt, Kontakta alltid projektstöd innan du börjar skriva ansökan.


Vill du genomföra projektet i Örebro län eller till och med i samarbete med en annan region finns det regional finansiering alternativt finansiering genom EU:s strukturfonder.

Örebroregionens utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete.
Läs mer om utvecklingsstrategin och målen

I Tillväxtverkets projektbank kan du se vilka projekt Region Örebro län (RegT) har finansierat från 2007 och framåt.

Kontakta oss om du har projektidéer.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 februari 2016

Innehållsansvarig: Lena Kihl

Publicerad av Sofia Kjörk

Kontakt

Lena Kihl
Utvecklingsledare
019-602 63 90
För projekt inom målområdena Innovation och entreprenörskap samt Den öppna regionen.

Yvonne Haneskog
Utvecklingsledare
019-602 63 13
För projekt inom målområdena Kunskap och kompetens samt Lustfyllda möten och upplevelser

Läs om målen i den regionala utvecklingsstrategin:

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen