Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regional utvecklingsstrategi

Tack till alla som svarat på remissen och gett synpunkter på förslaget till utvecklingsstrategi!

Örebroregionens utvecklingsstrategi (RUS) ska vara en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen. Här följer du arbetet.

Den nuvarande utvecklingsstrategin med handlingsplaner och program hittar du i menyn till vänster.

Så tar vi fram Regionalt utvecklingsprogram 2017-:

Tidslinje: ETABLERA: nulägesanalys, visionsforum. DIALOG: kommuner/nätverk, dokumentation. REMISS: skriva programmet, remisskonferens, remisstid, sammanställning. BESLUT: genomföra.

 

Nyheter Regional utvecklingsstrategi 

 • Regionstyrelsen fick dragning om remissvar

  Publicerat den 30 juni 2017

  Nästan 60 organisationer har svarat på remissen om regional utvecklingsstrategi för Örebro län. Den 9 juni fick regionstyrelsen en första översikt av synpunkterna.

 • Fredagsakademin: Oslo-Stockholm 2.55 ger många fördelar för boende i regionen

  Publicerat den 9 juni 2017

  Hur skulle en tågresa under tre timmar mellan Oslo och Stockholm påverka oss som bor mellan städerna? Det handlade vårens sista Fredagsakademi om som ägde rum den 19 maj, där Jonas Karlsson berätta...

 • Stor och stark klarar konkurrensen i globaliseringens tidevarv

  Publicerat den 4 maj 2017

  - Örebroregionen måste ha infrastruktur för att blir ”STOR” och kompetensförsörjning för att bli ”STARK” i den globala konkurrensen, det var Dan Hjalmarssons budskap på Fredagsakademin den 28 april.

 • Framtidsforum 2017

  Publicerat den 19 april 2017

  Hur förverkligar vi det cirkulära samhället - en hållbar framtid i Örebro län? Det är temat för Framtidsforum 2017. Välkommen till två tillfällen med föreläsningar, samtal och upplevelser med smak ...

 • Kö till remisskonferens om RUS

  Publicerat den 22 mars 2017

  Regionala utvecklingsstrategin, RUS, är på remiss. Den 10 mars fick160 personer en dragning om innehållet. Vid pauserna fanns möjlighet att ställa frågor och diskutera innehållet.

 • Frågor och svar om remissversionen av RUS

  Publicerat den 24 mars 2017

  Under remisskonferensen kom flera frågor om förslaget till utvecklingsstrategi. Här publicerar vi frågor och svar löpande

 • Satsning på jämställd regional tillväxt

  Publicerat den 28 februari 2017

  Tillväxtverket har tilldelat Region Örebro län 1,8 mkr för att utveckla arbetet med jämställd regional tillväxt. Målet är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det...

 • Remisskonferens 10 mars

  Publicerat den 4 januari 2017

  Just nu pågår skrivarbetet för full och snart har vi ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi, RUS. Den 10 mars blir det remisskonferens.

 • Fredagsakademi: Att se till barnets rättigheter i ledning och styrning

  Publicerat den 22 december 2016

  Fredagsakademin i december handlade om att se till barnets rättigheter i ledning och styrning. Elizabeth Englundh, SKL, gav både en inblick i aktuell forskning och handfasta råd.

 • Regionala utvecklingsstrategin på turné i länet

  Publicerat den 24 november 2016

  En trio från Regional utveckling åker till alla kommuner och några organisationer i länet under november för att prata regional utvecklingsstrategi.

 • Fredagsakademi: Jämställdhetsperspektiv i all som görs, går det?

  Publicerat den 27 oktober 2016

  Jämställdhet är ett ämne som diskuteras ofta och i många sammanhang. Men är det självklart på vilket sätt jämställdhet skapas? Och vem som skapar den?

 • Åsikter på Utsikt och hemmaplan

  Publicerat den 22 november 2016

  Arbetet med regional utvecklingsstrategi (RUS) är i dialogfasen. I oktober har vi varit med på Handelskammarens nya mötesplats Utsikt. Vi har ordnat dialoger i nätverk och den 12 oktober var det en...

 • Dialogmöte - regional utvecklingsstrategi

  Publicerat den 22 september 2016

  Den 12 oktober har vi ett öppet dialogmöte om prioriterade områden att göra insatser inom. Här får du chansen som ännu inte gjort dina inspel.

 • Loka-dagarna: ett handslag så att visionen kan förverkligas

  Publicerat den 12 september 2016

  I september träffades 140 personer på Loka Brunn för att samtala om utkastet till ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Dag två låg fokus på hur vi får kraft i genomförandet.

 • Vad har vi nästan i Örebroregionen?

  Publicerat den 15 september 2016

  Näringslivet utvecklas och tar nya vägar. För att hitta möjlighetsrum gäller det att hitta vad vi nästan har. Så kan vi jobba smart för att utveckla vår region.

 • Loka-dagarna om mål i utvecklingsstrategin

  Publicerat den 1 september 2016

  1-2 september möts 140 personer för att samtala om målen i nya utvecklingsstrategin.

 • Hot eller komplement till kommunernas planmonopol?

  Publicerat den 9 juni 2016

  Fredagsakademin i maj handlade om regional översiktlig planering. När Ida Grundels kritiska forskarögon tittar på den verklighet planerare på kommunal och regional nivå lever i ställer hon frågor o...

 • Så vill vi utveckla Örebroregionen

  Publicerat den 1 juli 2016

  Sveriges hjärta – med mod, omtanke och passion bygger vi den hållbara Örebroregionen. Så lyder förslaget till ny vision för Örebroregionen som presenterades den 12 maj vid Regionalt utvecklingsforum.

 • Samhandling på riktigt

  Publicerat den 26 april 2016

  Samhandling är att ta ett kliv till i trappan samtal-samsyn-samarbete-samhandling. När olika organisationer bestämmer sig för att ta tag i ett problem tillsammans för att med gemensamma krafter nå ...

 • Inbjudan Regionalt utvecklingsforum

  Publicerat den 19 april 2016

  Den 12 maj bjuder vi in till Regionalt utvecklingsforum. Då presenteras ett förslag till vision och vi arbetar vidare med de samhällsutmaningar vi vill ta oss an i nästa utvecklingsstrategi.

 • Rapport: Örebroregionen utifrån och in

  Publicerat den 30 mars 2016

  Vilka samhällsutmaningar ska kommande regional utvecklingsstrategi prioritera? Nu finns en rapport som ska vara ett underlag för samtal mellan regionens aktörer i arbetet med att ta fram en ny...

 • Samhandling på riktigt

  Publicerat den 13 april 2016

  Begreppet samhandling används flitigt i teoribildningen kring regional utveckling. Men hur ser det ut i praktiken? Är det några som samhandlar och i så fall varför? Hur går det till? Och ger det...

 • Örebro är en av framkantskommunerna

  Publicerat den 16 mars 2016

  Äter du ett äpple är det konsumtion, planterar du ett äppleträd är det en investering. Hur skapar man förståelse och beslutsunderlag för en satsning i förskolan 2016, när besparingen för färre barn...

 • Nu utvecklar vi visionen för Örebro län

  Publicerat den 22 december 2015

  Var med och bidra med dina tankar och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla vår del av Sverige. Så stod det i inbjudan till Regionalt visionsforum den 27 november.

 • Regionalt visionsforum

  Publicerat den 22 december 2015

  Den 27 november bjuder Region Örebro län in till ett visionsforum i arbetet med att förnya den regionala utvecklingsstrategin.

 • Prioriteringar för projektfinansiering 2015-2016

  Publicerat den 22 december 2015

  Region Örebro län fördelar varje år statliga medel till olika utvecklingsprojekt. Nämnden för regional tillväxt beslutade den 29 oktober om prioriterade områden för projektfinansiering.

 • Loka-dagarna 2015

  Publicerat den 1 mars 2016

  Loka-dagarna 2015 samlade 170 politiker och tjänstemän från länets kommuner, myndigheter, näringsliv och ideell sektor. Dagarna var en kick off för arbetet med att ta fram ett nytt program för...


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 30 juni 2017

Innehållsansvarig: Sofia Kjörk

Publicerad av Sofia Kjörk

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/rus

Remisstiden är slut

Presentation av remissvaren, uppdaterad 30 juni

15 februari-15 maj var rusen på remiss. Nu är remisstiden slut och vi tackar alla som svarat.

Här kan du ladda ned:

Remisskonferens

Dokumentation från remisskonferens om RUSen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra inbjudningar om Örebroregionens framtidsarbete