Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jämställd regional tillväxt

Tillväxtverket har tilldelat Region Örebro län 1,8 mkr för att utveckla arbetet med jämställd regional tillväxt. Målet är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser.

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, bland annat genom ett bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet för regionen.

Region Örebro län stärker kompetensen inom jämställdhet

På förvaltningen Regional utveckling har politiker och tjänstepersoner genomgått en jämställdhetsutbildning som ett första steg för att strategier, arbetsprocesser och metoder ska få ett genomgående jämställdhetsperspektiv. Under 2017 har cirka 100 personer inom Region Örebro län deltagit i olika utbildningsinsatser kopplat till jämställdhet och analys.

Jämställdhetsintegrering av den regionala utvecklingsstrategin

För att jämställdhetsperspektivet ska bli centralt i planering, genomförande och uppföljning av kommande regionala utvecklingsstrategi (RUS) har det genomförts ett arbete med att jämställdhetsintegrera texterna i RUS:en.

Nu pågår ett arbete med att utveckla arbetsmetoder och processer så att ett jämställdhetsperspektiv finns med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg i genomförandet av vår regionala utvecklingsstrategi. Ansvaret för jämställdhetsintegreringen ligger på ledningen (linjen) men en intern arbetsgrupp har bildats för att ge stöd åt linjen.

Jämställdhetsintegrerade projekt i Östra Mellansverige

Tillsammans med Region Uppsala, Region Västmanland, Region Östergötland, Regionförbundet Sörmland och EU:s regionalfond i Östra Mellansverige pågår ett arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i genomförande av projekt inom regionalfonden. Målet är att jämställdhet ska finnas med som en tydlig del i planering, genomförande och uppföljning.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 juli 2018

Innehållsansvarig: Lena Kihl

Publicerad av Jessica Jeppson

Kontakt

Lena Kihl
Utvecklingsledare
019-602 63 90