Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hälsovinsterna med hållbart resande - Fredagsakademi i september

Varför väljer många av oss att ta bilen? Vi vet ju att vardagsmotion är viktigt och att ta sig fram för egen maskin eller med kollektivtrafik är bättre för miljön. Fredagsakademin visar hur stora hälsovinsterna är och varför vi ändå väljer bort det.

2016 skedde 46 procent av alla förflyttningar i Örebro med gång, cykel eller kollektivtrafik. Om den siffran skulle öka till sex av tio, målet i Örebro kommuns transportplan, skulle 44 liv kunna sparas varje år och samhället göra en samhällsekonomisk vinst på 1,75 miljarder kronor. Ändå väljer hälften av oss att ta bilen även korta sträckor.

Forskning om häsovinster

På Fredagsakademin presenteras PASTA, en stor internationell forskningsstudie, som undersökt sambandet mellan stadsplanering, fysisk aktivitet, hälsa och samhällsekonomi.

I Örebro har drygt 2000 personer under två års tid svarat på återkommande enkäter om hur de förflyttar sig till vardags och hur de upplever dessa resor. De har även svarat på frågor om sin fysiska aktivitet och om de har råkat ut för trafikolyckor m.m. GPS har använts för att mäta färdvägar och några studiedeltagare har cyklat eller gått med en mätare på bröstet som mäter luftföroreningar.

- Forskningsprojektet har gett oss en tydligare bild av vilken stor hälsovinst samhället kan räkna hem genom satsningar på förbättrade möjligheter för att gå och cykla i staden, säger tekn. dr. Annika Nilsson på Trivector Traffic.

Projekt i Örebro län

I Örebro län pågår projektet Hållbart resande. Projektledare Mirja Mattsson talar på Fredagsakademin om vilka faktorer som får människor att välja bilen trots att de vet om de positiva effekterna av att låta resorna bli en del av vardagsmotionen.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 12 september 2018

Innehållsansvarig: Sofia Kjörk

Publicerad av Sofia Kjörk

Inbjudan till Fredagsakademin