Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Loka-dagarna 2019

Vad är viktigt i framtiden? Hur ser gapet mellan nuläge och den önskade framtiden ut? Det här är grunden för behovsdriven innovation, temat för hela Loka-dagarna.

För den typen av innovation behövs verktyg som backcasting som hjälper oss att identifiera viktiga insatsområden. Sedan är det dags att sjösätta expeditioner.

- Verklig förändring startar med insikten om att vi är en del av det system vi försöker förändra, säger John Holmberg, professor i fysisk resursteori vid Chalmers och grundare av Challenge Lab.

Stora organisationer eller företag drivs ofta som ett kryssningsfartyg. Där pågår verksamheten som vanligt, man känner sig säker och vet vad man gör. Det är resultatet som är det viktiga. För att möta en osäker framtid så funkar inte kryssningsfartyget så bra. Då behövs en expedition som kan ge sig ut och kolla läget och sedan rapportera tillbaka till kryssningsfartyget. För expeditionen är det lärandet som är viktigt. Det krävs helt olika ledarskap för att leda ett kryssningsfartyg eller en expedition. Allt enligt Holmberg.

För att lyckas med detta behövs ett förändringsledarskap som

  • börjar i den önskvärda framtiden och stannar i varför-frågan,
  • som förstår att vi är fast i de system som behöver förändras,
  • som skapar utrymme för förändring, får med viktiga perspektiv från start, har frågan i centrum, insikt om att de är en del av förändringen samt
  • en öppenhet som skapar tillit.

Vidga begreppet innovation för en hållbar framtid

- Vi behöver vidga kunskapen om vad innovation kan vara. Det behöver inte nödvändigtvis vara inom teknologin, hävdar Malin Lindberg, professor med fokus på inkluderande innovation och hållbar regional utveckling vid Luleå tekniska universitet. De samhällsutmaningar  vi har inom demografi eller klimatförändringar, gör det viktigt att se på innovation på ett bredare sätt.

Lindberg beskriver sociala innovationer som "nytänkande processer och lösningar på aktuella samhällsutmaningar, där samhällsnytta och social förändring är huvudsyftet". Frågan är bara:

  • vems behov,
  • vems idéer,
  • vems nytta eller
  • vems kompetenser tillåts styra framtiden?

Vi behöver lära oss att olika sektorer har lite olika innovationslogiker och vilka drivkrafter som finns i respektive sektor.

- Vi har både mekanismer och moment som antingen kan inkludera eller exkludera individer eller grupper. Ska utvecklingen bli hållbar behöver vi bryta ohållbara mönster av segregering, normer och stereotyper.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 november 2019

Innehållsansvarig: Susanne Rosendahl

Publicerad av Sofia Kjörk

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/loka2019