Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regional fysisk planering

Region Örebro län arbetar för att stärka sambandet och utveckla samordningen mellan det regionala tillväxt-och utvecklingsarbetet och kommunernas översiktsplanering.


Region Örebro län har av staten fått det regionala tillväxt- och utvecklingsansvaret. Det innebär att verka för en hållbar utveckling i hela länet. En viktig utgångspunkt för arbetet är genomförandet av Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som antogs 2018. Den innehåller s.k. strukturbilder som visar på rumsliga förutsättningar för olika delar av länet att utvecklas. Arbetets fokus skiftar över tid.

Under 2020 prioriteras tre frågor:

  • Arbete för att möjliggöra bostadsutveckling även på svaga marknader samt fördjupa förståelsen för segregationen i länet.
  • Undersöka hur ökad hållbar elproduktion och elanvändning för bl.a. transportsektorn påverkar länets utvecklingsmöjligheter
  • Undersöka vilka regionala aspekter som finns på jordbruks-och skogsmarkanvändningen

Under våren 2020 genomförs även en dialog med länets kommuner och länsstyrelsen om möjliga framtida samverkansformer kring fysisk planering med regional bäring. Resultatet redovisas i juni 2020.”

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 27 maj 2020

Innehållsansvarig: Patrik Ståhl

Publicerad av Rebecca Larsson

Kontakt

Patrik Ståhl
Utvecklingsledare Regional fysisk planering
019-602 74 58