Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Transportinfrastruktur

Region Örebro län har regeringens uppdrag att utarbeta en länsplan för den regionala transportinfrastrukturen i Örebro län i samarbete med kommunerna, Trafikverket och andra som har intresse att utveckla infrastrukturen i Örebro län.

Bilden nedan visar årsnurran för planeringen av infrastrukturen i regionen under kommande år.

 

Sveriges infrastrukturplanering bygger på att det görs en översyn varje mandatperiod. 2016-17 sker denna mandatperiods kraftsamling för att ta fram nya planer på nationell och regional nivå. Samverkan sker också inom ramen för Östra Mellansverige, "En bättre sits” Oslo-Stockholm Bergslagsbanan och Bergslagsdiagonalen.

Länsplanen

Regeringen bestämmer hur de långsiktiga infrastrukturplanerna för Sverige ser ut. Dessa planer styr hur statens pengar för infrastruktur används och fördelas mellan landets regioner.

Vi ansvarar för att kartlägga behovet i regionens transportsystem, planera och prioritera mellan alla de åtgärder som finns på önskelistan. Vi ansvarar sedan för att verkställa länsplanen.

Åtgärder som finns listade i länsplanen gäller allt från tillgängliga busshållplatser, vajerräcken och cykelvägar, till större åtgärder som nya vägar och järnvägar.

Infrastrukturplaneringen samverkar med andra beslut och planer för utvecklingen i regionen, såsom den nationella planen för transportsystemet (som berör de nationella vägarna och järnvägen), det regionala trafikförsörjnings-programmet för framtidens kollektivtrafik samt kommunernas översiktsplanering.

Regional cykelplan

2015 antog regionfullmäktige en cykelplan för Örebroregionen. Strategin ska ligga till grund för genomförande av länsplanen och beskriver hur regionen ska arbeta med att utveckla cykelinfrastrukturen i regionen. I cykelstrategin prioriteras utbyggnad av cykelvägar för säkra skolvägar och cykelvägar som underlättar arbetsresor och vardagsresande med cykel.

Infrastruktur på EU nivå

Grunden för alla infrastruktursatsningar på EU nivå är det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). De viktigaste delarna inom TEN-T är nio stomnätskorridorer. Här koncentreras Europeiska satsningar.

Region Örebro län berörs av stomnätskorridorerna, ScanMed korridoren. ScanMedkorridoren sträcker sig från finska-ryska gränsen via Åbo, Stockholm och Örebro till Danmark, Tyskland, Österrike, Italien och Malta.Region Örebro län koordinerar arbetet mellan de svenska regionerna längs ScanMed korridoren.

Mer information om EU bidrag till infrastrukturprojekt har Region Örebro län tagit fram inom projektet TEN-TaNS.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 5 maj 2020

Innehållsansvarig: Dino Keljalic

Publicerad av Rebecca Larsson

Kontakt

 

Karin Wallin
Projektledare infrastruktur
019-602 63 58


 

Simon Jäderberg
Projektledare infrastruktur
019-602 63 13