Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vi planerar för nytt bussystem

Region Örebro län planerar tillsammans med Örebro kommun att utveckla ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem som kallas BRT (Bus Rapid Transit). Beslut om genomförande för etapp 1 har tagits av politikerna i Örebro kommun och Region Örebro län.

Systemet kan liknas vid spårvagnar som går vissa sträckor – men med en ny slags bussar. På stora delar av sträckorna har bussarna egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Detta innebär att fler kan resa med kollektivtrafik i stråket. De nya bussarna ska också vara lättare att stiga i och ur samtidigt som biljettkontrollerna ska gå snabbare än idag. Första sträckan (etapp 1) är tänkt att gå mellan Brickebacken och Tegnérlunden.

För bättre framkomlighet i växande Örebro

Anledningen till satsningen är ett stort behov av en långsiktig och hållbar lösning på framkomligheten i ett växande Örebro. Trafiksimuleringar, utifrån en växande befolkning tillsammans med genomförda utredningar, visar att framkomligheten genom stan kommer att försämras betydligt de närmsta åren och att nya lösningar är nödvändiga för fortsatt framkomlighet. Med BRT-systemets fördelar kan många fler än idag åka kollektivt. Därigenom ska satsningen även bidra till minskad klimatpåverkan och minskad trängsel för dem som behöver ta bilen.

Illustration BRT i Örebro, Anders Lind Örebro kommun.

Aktuellt

Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län beslutade den 14 februari att tillsammans med Örebro kommun ingå samverkansavtal avseende genomförande av BRT etapp 1. Ett beslut som också togs av Kommunfullmäktige den 26 februari. Just nu pågår ett planeringsarbete där Region Örebro län och Örebro kommun granskar trafiksimuleringar och förprojektering av en första sträcka. Detta tillsammans med tidigare genomförandeutredning kommer att ligga till grund för vidare projektering. Parallellt med projektering arbetar vi med utformning av stråket i stort, hållplatsutformning, signalprioritering samt ledningssamordning.

Preliminär tidsplan för etapp 1

• Genomförandebeslut vintern 2020.

• Projektering påbörjas under 2020.

• Byggnation av etapp 1 påbörjas 2021.

• Fortsättning byggnation 2022–2025. BRT i Örebro, etapp 1 (Brickebacken – Tegnérlunden)

• Totalsträcka etapp 1: 7 km.

• Preliminär trafikstart etapp 1: 2025.

• Fordonslängd: 18 meter.

• Turtäthet: ca 4 min.

• Kostnad etapp 1: 185–250 mnkr varav hälften är statlig medfinansiering.

Etapp 1 går mellan Brickebacken, via centrum till Tegnérlunden. Klicka på bilden för att se den i större format.

Utformning

Bussen bör gå i en egen körbana åtskild övrig trafik (bussfil) så långt som möjligt. Busskörfälten föreslås ha en egen färgmarkering för att tydliggöra separeringen och BRT-systemets identitet och orienterbarhet. BRT-bussarna ska prioriteras i alla trafiksignaler. Tanken är att även Regionbuss och utryckningstrafik ska kunna dra nytta av de fördelar som BRT-systemet för med sig. I BRT-systemet utgår vi från ett avstånd med 500–800 meter mellan hållplatserna. Både busskörfält och hållplatser placeras i mitten av gatan för att BRT-linjen ska påverkas så lite som möjligt av svängande trafik. Utöver detta är det viktigt att systemet får en egen identitet som går att utläsa på ett enkelt sett i gaturummet. Hållplatserna ska vara moderna och ha en egen design på samma sätt som fordonen som gärna får likna en spårvagn.

BRT-buss i Malmö – ”Malmöexpressen”.

Varför BRT?

Örebro växer med flera tusen personer per år. Prognosen säger att vi om 20 år är 50 000 fler invånare i Örebro kommun. Om vi fortsätter att resa som vi gör idag, då hälften av alla resor som görs i Örebro är bilresor, så ökar antalet resor med bil med 35 %. Det skulle innebära att t.ex. Rudbecksgatan kommer att ha 5 000 fler bilar per dag om den trenden håller i sig. Med en sådan ökning räcker inte det befintliga utrymmet i vårt gatu- och trafiksystem. Vi behöver bryta trenden med fler fordon och fokusera på en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i staden i framtiden. Detta är en investering för att förenkla och förbättra för de som bor och reser i Örebro. Det kommer att öka förutsättningarna för att resa och förflytta sig i Örebro för de som åker buss, cykel, promenerar eller tar bilen. Resultatet blir en bättre vardag för människor nu och i framtiden i ett Örebro som växer.

Läs mer om bakgrunden till BRT på Örebro kommuns webbplats

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 mars 2020

Innehållsansvarig: Fredrik Eliasson

Publicerad av Kristoffer Jansson Hedin

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/brt