Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kompetensförsörjning

ungdomar
Arbetslivets förutsättningar att hitta rätt kompetens är av stor betydelse för en fungerande arbetsmarknad och central för en hållbar regional utveckling.

Den regionala kompetensplattformen började byggas 2010, i samband med att regeringen gav de regionalt utvecklingsansvariga att samordna och leda arbetet med att förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjning och matchning. Sedan 2014 har vi en gemensam handlingsplan för kompetensförsörjning. I kompetensplattformen utgår vi från de faktorer som påverkar kompetensförsörjning och försöker få alla som äger ansvar för frågorna att vara med och bidra till att vi får igång ett förändrings- och förbättringsarbete i samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Det pågår mycket arbete av många för att få kompetensförsörjningen att fungera bättre, där arbetsgivare hittar rätt kompetens och individer hittar jobb som matchar deras kompetens. Men vi behöver göra mer vi stödjer och stimulerar att utvecklingsarbete kommer igång genom verksamhetsutveckling eller projekt.

Nu pågår förberedelser att ta fram nya målsättningar och revidera handlingsplanen för kompetensförsörjning.

Vård- och omsorgscollege


Vård- och omsorgscollege

Vård och omsorgscollege är ett samverkansorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg. I Örebro län finns ett regionalt och fyra lokala college med respektive styrgrupper som arbetar mot målen för fler med vård- och omsorgsutbildning, ökad kvalité på vård- och omsorgsutbildningarna i länet och strategi för ökad attraktivitet och högre kvalitet i arbetslivet.

Läs mer på Vård- och omsorgscollege Örebro län   

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Teknikcollege Örebro län är Sveriges första Teknikcollegregion och certifierades för första gången 2006. I dagsläget är fem utbildningsanordnare certifierade i samverkan med ungefär 70 företag. Teknikcollege Örebro län har en nära samverkan genom hela utbildningstrappan, från att öka teknikintresset för barn och ungdomar till gymnasiet, yrkesvux, YH och Örebro universitet. 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 7 maj 2020

Innehållsansvarig: Ewa Lindberg

Publicerad av Göran Schultz

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/kompetensforsorjning

Kontakt

Maria Svensson Hallberg
Utvecklingsledare
Kompetensförsörjning
019-602 63 75

Fredrik Jönsson
Utvecklingsledare
Kompetensförsörjning
019-602 63 26

Sara Norén
Processledare
Vård- och omsorgscollege
019-602 73 61