Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Pågående projekt

Här nedan hittar du information om de projekt som bedrivs inom utvecklingsområdet Utbildning och arbetsmarknad

 

  

Tillsammans för alla barns bästa

Detta projekt handlar om att pröva skottlandsmodellen GIRFEC i vår regionala kontext. Vi samarbetar med kommuner och hälso-sjukvården inom länet där ett antal delprojekt har startats upp i syfte att utveckla ändamålsenliga och hållbara samverkansformer. Samverkan som likt skottlandsmodellen ger barn och ungdomar bästa möjliga stöd i sin utveckling.

Skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården har sällan verktygen för att möta barnets samlade behov.  Enskilt har varje verksamhet barnets behov i centrum och gör ett bra arbete med individen. För att komma vidare i en samlad holistisk insats behöver samverkan och ansvarsfördelning mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård förbättras. Tillsammans ska vi arbeta för att skapa ett ändamålsenligt och hållbart stöd där barnets behov styr åtgärder och insatser. 

Integration i regional kompetensförsörjning

Projektet syftar till att stärka integrationsperspektivet i framtagandet och genomförandet av den regionala handlingsplanen för kompetensförsörjning i Örebro län. Projektet syftar också till att etablera en gemensam arena för dialog och handling kring integration i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

#vägled

Målet för projektet #vägled (Vägledning för framtidens arbetsmarknad i ÖMS) är att bidra till att skapa bättre former för vägledning för studie- och yrkesval. Strukturerna för vägledning inom skolan är i dag varken jämlik, jämställd eller långsiktigt hållbar. Samverkan mellan skola och arbetsliv måste förbättras samtidigt som roller och ansvar behöver förtydligas. Likaså bör glappen mellan de olika utbildningsnivåerna behöva minska. #vägled är ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala, Region Västmanland Region Örebro län, Regions Sörmland och Norrköpings kommun, med Region Uppsala som projektägare. Projekttiden är 24 månader.

 

Avslutade projekt

 

#jagmed

 

Att elever hoppar av sin gymnasieutbildning är ett stort problem för både den som hoppar av och för samhället. Därför deltar Region Örebro län i projektet #jagmed - unga till utbildning och arbete. #jagmed är ett samverkansprojekt i Östra Mellansverige.

I Örebro län kommer projekten arbeta för att finna former och metoder för att de unga, som riskerar att eller redan har hamnat utanför skolan, ska hitta sig väg.

Flera av länets kommuner samt Region Örebro läns båda folkhögskolor är involverade i projektet som leds av regionorganisationen.

Läs mer om #jagmed


Effektivare validering i Örebro län

Europeiska socialfonden har fattat beslut om att bevilja projektet Effektivare validering i Örebro län med Region Örebro län som projektägare. Det är ett metodutvecklingsprojekt med målsättning att etablera en mer produktiv regional valideringsarena samt att stärka den kommunala vuxenutbildningens valideringsprocesser.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 15 april 2020

Innehållsansvarig: Ewa Lindberg

Publicerad av Göran Schultz

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/projektuoa

Kontakt

Daniel Berglund

Projektledare
Tillsammans för alla barns bästa
019-602 63 49

Sara Maxe
Projektmedarbetare
Tillsammans för alla barn bästa

Laila Berglund

Projektledare
#jagmed 2019
019-602 63 79