Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Välfärd och folkhälsa

Bild på coronavirus

För att göra ett samhälle attraktivt för människor att leva och bo i måste den sociala välfärden vara tillgänglig och hålla en hög kvalitet. Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsotillståndet hos befolkningen som helhet. Ett uttryck för en bra livskvalitet är god hälsa, vilket är en av flera avgörande faktorer för välfärd och tillväxt.

 Förälder och barn

Nyheter Välfärd och folkhälsa

 • Barns språkutveckling och integration på familjecentral

  Publicerat den 15 september 2020

  Ett utvecklingsarbete har påbörjats där man kartlägger familjecentralernas arbete kring barns språkutveckling samt integrationsinsatser.

 • CROSS – ett nytt samverkansprojekt

  Publicerat den 29 juni 2020

  Område välfärd och folkhälsa har beviljats 4,25 miljoner för att bedriva ett projekt som ska hitta nya samverkansformer kring välfärdsluckor.

 • Föräldraskap i Sverige

  Publicerat den 30 juni 2020

  Örebro län har beviljats medel för implementering av programmet ”Föräldraskap i Sverige” – ett led i utvecklingen av stödet till nyanlända föräldrar.

 • Öppen förskola för språk och integration

  Publicerat den 10 mars 2020

  Öppna förskolor – en väg in i samhället för utrikesfödda föräldrar – här erbjuds ofta olika former av språkstöd och andra aktiviteter som blir en brygga till gemenskap, bättre hälsa och arbete.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 juni 2020

Innehållsansvarig: Ann-Louise Gustafsson

Publicerad av Sofia Kjörk

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/valfardochfolkhalsa