Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Äldre

Vi arbetar för att äldre i länet ska leva ett aktivt liv med en värdig tillvaro. Äldre ska kunna känna trygghet, social gemenskap och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Målbilderna och strategierna i det regionala programmet för social välfärd är vägledande för arbetet inom äldreområdet.

Kunskapsutveckling

Med en samlad plattform för FoU, kunskapsutveckling och samverkan är vårt uppdrag att inspirera och underlätta ett evidensbaserat arbete inom vård och omsorg om äldre, som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Arbetsformer:

  • Handledning och stöd i utvecklings- och projektarbeten
  • Utbildningsinsatser i relevanta och aktuella ämnen
  • Nätverksarbete - regionalt, nationellt och internationellt
  • Deltagande i regionala och nationella konferenser

Sammanhållen vård och omsorg

En gemensam handlingsplan finns för sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Planen är ett resultat av förbättringsarbete i projektform mellan länets kommuner och region Örebro län. Dokumentation om och stöd för dessa gemensamma samverkansformer finns att ta del av via länkarna ViSam och DemensSam.

ENSA

Örebroregionen är medlem i äldrenätverket inom European Network of Social Authorities, ENSA. ENSA är ett nätverk vars mål är att arbeta för ökat internationellt samarbete inom det socialpolitiska fältet.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 mars 2017

Innehållsansvarig: Margit Gehrke-Flyckt

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson