Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Barn och unga

I Örebroregionen har alla barn och unga rätt till trygga och goda uppväxtförhållanden och en utvecklande framtid. Område Välfärd och folkhälsa driver ett utvecklingsarbete med inriktning mot barn och ungas hälsa och välfärd. Vägledande för arbetet är målbilderna och strategierna i det regionala programmet för social välfärd samt länets folkhälsoplan.

Lekande barn

Välfärd för barn och unga

Utvecklingsarbetet sker tillsammans med länets kommuner och andra aktörer. Region Örebro län samordnar processerna. Verksamheten bedrivs i olika former, exempelvis nätverk för strategiska chefer, utvecklingsprojekt, metodutveckling och annan kompetensutveckling.

Örebroregionen är sedan 2007 medlem i Eurochild, ett nätverk bestående av myndigheter, organisationer, forskningsinstitutioner och enskilda individer som arbetar för att förbättra livskvaliteten för barn och unga i Europa. För mer information om Eurochild, kontakta Ingmar Ångman.

Folkhälsoarbete - barn och unga

Barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet. Livsvillkor och levnadsvanor under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för hälsan under hela livet. Att ge barn och unga en bra start i livet och noga följa utvecklingen är en av utmaningarna för att främja goda livsvillkor. Genom att identifiera och stärka faktorer som får barn och unga att må bra skapas förutsättningar och möjligheter till en god hälsa.

Inom område Välfärd och folkhälsa arbetar vi på både regional och lokal nivå som metod- och kunskapsstöd inom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Arbetet riktas till ledning och personal inom Örebro läns kommuner såsom nämnder, förvaltningar och verksamheter riktade mot barn och unga. Det lokala folkhälsoarbetet är indelat i fyra länsdelar: norr, söder, väster och Örebro.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 14 september 2018

Innehållsansvarig: Tarja Nordling

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson

Kontakt

Ida Broman
Utvecklingsledare
Barn och unga - Västra länsdelen
019-602 63 46

Marie Cesares Olsson
Utvecklingsledare 
Barn och unga - Örebro
019-602 63 22

Tarja Nordling
Utvecklingsledare
Individ och familj, IFO
019-602 63 47

Fredric Welander
Utvecklingsledare
Barn och unga - Södra länsdelen
019-602 74 90