Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

NSK-S – Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten

NSK-S är ett forum på nationell nivå vars syfte är att samordna arbetet med strategiska frågor som stödjer utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.


Bilden ovan är från filmen om NSK-S (se högerspalten)

NSK-S ska underlätta dialogen mellan kommunerna inom socialtjänsten, samt mellan kommunerna och de kunskapsstyrande myndigheterna, i arbetet med strategiska frågor som stödjer utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Den nationella kunskapsstyrningen ska utgå från lokala och regionala behov. Det handlar dels om att identifiera viktiga utvecklingsområden, dels om att se till att verksamheten får och kanske framförallt kan ta del av aktuell kunskap, samt att vara en arena för dialog mellan stat och kommun i kunskapsfrågor för socialtjänsten.

I NSK-S ingår företrädare för kommunerna (socialchefer från varje län), representanter från SKLs nätverk för kommundirektörer, regiondirektörer och nätverket för sociala handläggare på läns- och regionförbund. Det ingår även representanter från Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten, FORTE samt SKL. Det administrativa arbetet sköts av SKL som samordnar och sköter det praktiska kring möten och bidrar bl.a. med att ta fram underlag och sammanställa information.

NSK-S uppdrag

  • Att bidra till att den kommunala och regionala nivån får bästa möjliga kunskapsstöd från aktörer på nationell nivå.
  • Att bidra till att det nationella stödet blir samordnat, strategiskt och långsiktigt, samt att det anpassas till användarnas villkor genom att fånga upp och väga samman lokala, regionala och nationella perspektiv utifrån behoven.
  • Att bidra till en gemensam utveckling, spridning och implementering av bästa tillgängliga kunskap inom socialtjänsten.
  • Att samverka med Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården (NSK) vid behov.

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 juni 2016

Innehållsansvarig: Kjerstin Larsson

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson

Se filmen om NSK-S