Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kartläggning av äldreforskning och utvecklingsarbeten

Vilken forskning och vilka större utvecklingsarbeten pågår i Örebro kommun och regionen? En kartläggning har genomförts för att ge information om nuläge och för att se möjligheter till fördjupad forskning/utveckling samt identifiera kunskapsluckor inom området.

Inom projektet ”Gränslöst samarbete för äldre” där ett av förbättringsområdena var ”Forskning och utveckling tillsammans”, har ett arbete inletts i samarbete mellan Region Örebro län, Örebro kommun och universitet i syfte att ge en helhetsbild av vilken forskning och vilka större utvecklingsarbeten som pågår inom Örebro/länet. Arbetet har genomförts för att kunna ge information om nuläge men också se möjligheter till fördjupad forskning/utveckling samt identifiera kunskapsluckor inom området.

I en första kartläggning har 42 forskningsprojekt identifierats. Projekten varierar i omfattning, vissa är enskilda projekt och andra består av flera delprojekt. Projekten är även i olika faser från nystart till slutrapportering och några är fortlöpande över tid. Tio områden har identifierats inom vilka dessa projekt har grupperats, dock med reservation för att bredden i vissa projekt gör att de tangerar fler områden: Mental hälsa och Trygghet, Maghälsa och Nutrition, Munhälsa, Åldrandet, Hälsa och Sjukvård, E-hälsa och teknisk utveckling, Leda och Arbeta i vård och omsorg, Vårdkedjan och sammanhållen vård, Aktivitet, Anhöriga.

Inom kartläggningen av utvecklingsarbeten identifierades 22 projekt inom områdena: Vårdkedjan och sammanhållen vård, E-hälsa och teknisk utveckling samt Leda och Arbeta i äldreomsorgen.

Kartläggningen och hela missivbrevet kan laddas ner i högerspalten.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 5 juni 2015

Innehållsansvarig: Ann-Louise Gustafsson

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson