Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Uppföljning av Överenskommelser för god, jämlik och jämställd hälsa

Engagemang och ”en vilja att göra bra” är framgångsfaktorer i folkhälsoarbetet. Det framkom vid den första årliga uppföljningen av Överenskommelserna för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län som genomfördes den 28 februari.

 
Enligt överenskommelserna för god, jämlik och jämställd hälsa ska parterna gemensamt och årligen genomföra en uppföljning av samverkan och verksamhet som genomförts. Vid uppföljningen ska fokus ligga på utveckling och lärande. Den första årliga uppföljningen genomfördes den 28 februari.

På förmiddagen samlades folkhälsopersonal i länets folkhälsoteam i kommuner, RF-SISU, ÖLBF, regionens stab för hållbar utveckling, välfärd och folkhälsa samt länsstyrelsens enhet för social hållbarhet. På eftermiddagen var målgruppen specifika samverkansrådet för folkhälsa, regionala samverkansrådet, folkhälsoteamens styrgrupper, chefsgrupp folkhälsa, kommunchefer och regiondirektör samt chefer i närsjukvård, psykiatri och folktandvårdens folkhälsoenhet.

Under respektive pass fick deltagarna ta del av en nulägesrapport utifrån de tre prioriterade insatsområdena i handlingsplanen för god, jämlik och jämställd hälsa; måluppfyllelse i skolan, inkluderande arbetsliv och åldrande med livskvalitet. Carina Persson, epidemiolog och Linda Bååk, analytiker på Hållbar utveckling presenterade aktuell statistik. Ingmar Ångman, områdeschef på Välfärd och folkhälsa och Anna Jakobsson, hållbarhetschef i Region Örebro län pratade om styrning och ledning i folkhälsoarbetet och samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa.

Deltagarna fick också ta del av de lokala och regionala samverkansarbeten i form av posters och korta presentationer. Under eftermiddagspasset intervjuades Noras kommunchef Isabell Landström, regionråd Behcet Barsom, Örebros kommunalråd Per-Åke Sörman samt verksamhetschefen vid RF-SISU Örebro län Charlotta Stenhem om sin syn på samverkan i och utveckling av folkhälsofrågor i Örebro län.

Vid efterföljande gruppdiskussioner diskuterades ett antal frågeställningar som handlade om möjligheter och utmaningar i samverkans- och folkhälsoarbetet samt hur vi utvecklar detta vidare. På förmiddagspasset var många grupper överens om att engagemang och ”en vilja att göra bra” är framgångsfaktorer i folkhälsoarbetet och att det gemensamma arbetet med att löpande följa och analysera statistik är en viktig del. Erfarenhetsutbyte och goda exempel skapar utvecklingsmöjligheter för folkhälsoarbetet och när det gäller kompetens- och utvecklingsbehov uppgav man bl a kommunikation och samverkanskompetens. På eftermiddagspasset nämndes samverkan och gemensam kunskap som viktiga möjligheter i folkhälsoarbetet. ”Folkhälsoarbete sparar pengar på sikt” var en av kommentarerna.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 5 mars 2020

Innehållsansvarig: Ann-Louise Gustafsson

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson