Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Våld i nära relation

En aktörskonferens som ett led i den samverkansöverenskommelse om våld i nära relation som är framtagen mellan kommunernas socialtjänst och regionens hälso- och sjukvård.

Den 14 juni 2019 beslutade Chefsgruppen för social välfärd samt vård och omsorg att anta en samverkans-överenskommelse mellan kommunernas socialtjänster och regionens hälso- och sjukvård inom "våld i nära relation". Överenskommelsen är framtagen i samverkan mellan personer från båda huvudmännen, och elevhälsan.

Under framtagandet av överenskommelsen identifierades kunskap om varandras uppdrag samt några områden där vi ser gemensamma utmaningar – områden som gagnar samverkan mellan aktörerna mest. Därför anordnades den 4 mars en aktörskonferens för personer inom länets kommuner och Region Örebro län som i sitt arbete kommer i kontakt med våld i nära relation. Konferensen arrangerades av en gemensam arbetsgrupp tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen har ett övergripande samordningsuppdrag inom våldsområdet.

Ca 250 personer från hela länet deltog. Föreläsare var medarbetare inom regionens och socialtjänsternas olika verksamheter bl a barnhälsovård, dokumentations-säkerhetsavdelning, familjerätt, försörjningsstöd och skola. Ett stort tack till er alla och till Länsstyrelsen som sponsrade arrangemanget!


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 mars 2020

Innehållsansvarig: Ann-Louise Gustafsson

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson