Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Barns språkutveckling och integration på familjecentral

Ett utvecklingsarbete har påbörjats där man kartlägger familjecentralernas arbete kring barns språkutveckling samt integrationsinsatser.

 
Forskning visar att tidig läskultur gynnar språkutvecklingen och många familjecentraler arbetar med att tidigt erbjuda språkinsatser och läsfrämjande miljöer. Det är ett viktigt arbete och en grund för att främja jämlik hälsa och goda uppväxtvillkor.

Därav har ett utvecklingsarbete påbörjats på länets familjecentraler som handlar om att kartlägga familjecentralernas arbete kring barns språkutveckling samt integrationsinsatser. Utvecklingsarbetet möjliggörs med beviljade medel från Länsstyrelsen samt Kulturrådet och genomförs i samverkan mellan flera kommuner i länet samt olika verksamhetsområden inom regionen.

Syftet med kartläggningen är att få en samlad bild av arbetet i verksamheterna som senare ska kunna användas som stöd för vidare utvecklingsarbete i länet. Kan arbete med språkutveckling vara en del i integrationsarbetet?


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 15 september 2020

Innehållsansvarig: Ann-Louise Gustafsson

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson

Vad är en familjecentral?

En familjecentral är en mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn 0-6 år där man kan träffa andra familjer, leka och delta i pedagogisk verksamhet, gruppverksamhet samt få hjälp och stöd i föräldraskapet.

I Örebro län finns 15 familjecentraler och ytterligare tre är på väg att starta.