Frågor och svar

Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Frågor och svar

Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Den nya lagen

Varför har en ny lag tagits fram?

Vilka fördelar innebär den nya lagen för personer som skrivs ut från sjukhus?

Vilka personer omfattas av den nya lagen?

Gäller samma regler för personer som skrivs ut från psykiatrisk heldygnsvård?

Vad gäller för de patienter som kommer ha insatser enligt Socialtjänstlagen efter utskrivning men inga hälso-och sjukvårdinsatser?

Hur ska vi arbeta tillsammans i Örebro län? 

Ansvarsfördelning mellan Region Örebro län och kommunerna

Vilka verksamheter är inblandade vid utskrivning?

Vilket ansvar har alla inblandade verksamheter?

Vad har Region Örebro läns slutenvård för särskilt ansvar?

Vad har Region Örebro läns öppenvård för särskilt ansvar?

Vad har kommunerna för särskilt ansvar?

Rutiner för arbetet

Var hittar jag rutiner för hur jag ska arbeta med nya lagen?

Var kan jag läsa om av vårt gemensamma arbete i länet?

Vad innebär fast vårdkontakt?

Vem kan vara fast vårdkontakt?

Var kan jag läsa mer om fast vårdkontakt?

Vad innebär utskrivningsklar?

Vad innebär hemgångsklar?

Vad innebär utskrivningsplanering?

Hur ska planering runt patienten ske inför utskrivning när vårdplanering inte görs som tidigare?

Hur säkras information till patienten?

Hur säkras informationen mellan verksamheterna?

Vad betyder färgspåren i LifeCare SP?

Varför kan inte varje yrkeskategori kvittera och besvara meddelanden separat?

Kan man ändra det färgspår som planeringsunderlaget visar?

Var och när ska en SIP (samordnad individuell planering) göras?

Vilka ska delta vid SIP-mötet?

Ska SIP genomföras om personen skrivs ut till särskilt boende?

Hur sker kallelse och genomförande av SIP när personen skrivs ut till korttidsplats?

Vad händer om personen inte lämnar samtycke till informationsöverföring?

Behövs ett separat samtycke för SIP?

Vilka personer ska ha en SIP efter utskrivning?

Vad skiljer SIP i samband med utskrivning från den SIP som genomförts tidigare?

Varför ska kallelse till SIP ske inom tre dagar efter utskrivningsklar?

Var kan jag läsa mer om SIP?

Betalningsansvar

När infaller betalningsansvar för kommunerna?


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 juli 2018

Innehållsansvarig: Ann-Louise Gustafsson

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson