Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa

Region Örebro län har tecknat överenskommelser om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa med länets tolv kommuner, Örebro läns bildningsförbund samt Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna. Område välfärd och folkhälsa arbetar med samverkan mellan parterna utifrån överenskommelserna bland annat genom metod- och kunskapsstöd i de frågor som parterna samverkar kring.

 
Syftet med Överenskommelser om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa är att skapa en långsiktig och kunskapsbaserad samverkan såväl lokalt som regionalt.

Utgångspunkter för parternas samverkan är:

  • Kommunernas och organisationernas egna mål
  • Mål och strategier i den regionala utvecklingsstrategin (RUS)
  • Region Örebro läns kommissionsarbete för jämlik hälsa
  • Region Örebro läns handlingsplan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län
  • Övriga relevanta regionala mål och planer

Enligt överenskommelserna ska parternas samverkan ske utifrån gemensamt framtagna verksamhetsplaner. Uppföljning av samverkansarbetet och genomförda insatser ska ske årligen.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 27 februari 2019

Innehållsansvarig: Linnea Hedkvist

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson

Kontakt

Linnea Hedkvist 
019-602 74 32