Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Webbinarium: Sociala företag - tillsammans skapar vi utvecklingskraft!

Välkommen till en spridningskonferens av projektet Socialt företagande i Örebro län

Minskad psykisk ohälsa, bättre integration, högre andel återbruk eller fler arbetande människor – sociala företag är verksamheter som alla har ambitionen om att vara med och lösa ett samhällsproblem. Dessvärre begränsas dessa verksamheter, på grund av bristande förståelse och stöd.

Därför har projektet Socialt företagande i Örebro län handlat om att utveckla kunskapen om vilka aktörer som kan betraktas som sociala företag. Det har också funnits ett stort behov av att lyfta fram vad ett socialt företag är och vilken samhällsnytta dessa företag bidrar till. Projektet har finansierats av Tillväxtverket och avslutas nu under hösten 2020, men arbetet fortsätter och nu sprider vi projektets viktigaste resultat och lärdomar.

Ta mig till anmälan!

På programmet:

  • Resultat och lärdomar från projektet Socialt företagande i Örebro län
  • Hur arbetar Örebroregionen med socialt företagande?
  • Det internationella samarbetet med olika europeiska länder
  • Sociala företag berättar om sin verksamhet
  • Workshops, filmer och mycket, mycket mer…


Tillsammans med kollegor från EU-kommissionen och några andra europeiska länder diskuterar vi aktuella frågor samt hur Region Örebro län fortsätter att vara aktiv i det europeiska samarbetet kring socialt företagande. Fullständigt program kommer senare till dig som anmält dig.

Konferensen arrangeras av Region Örebro och Coompanion inom projektet socialt företagande i Örebro län. Projektet är en del av regeringens strategi för socialt företagande och socialt entreprenörskap och delfinansieras av Tillväxtverket.

Tillsammans skapar vi utvecklingskraft!

När

10 september 09:00 - 12:00, 2020

Plats

Webbinarium

Kostnad

Spridningskonferensen är kostnadsfri

Anmälan senast

1 september 12:00, 2020

Arrangör

Region Örebro län och Coompanion

Kontaktperson

Anders Bro


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 15 juni 2020

Innehållsansvarig: Rebecca Larsson

Publicerad av Mia Eriksson

Vad är sociala företag?

Sociala företag är företag som driver affärsmässig verksamhet som ett medel för att uppnå ett eller flera samhällsnyttiga mål. Det kan vara exempelvis handla om att minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö.

Ur regeringens strategi för sociala företag: ”Strategin har som mål att stärka utvecklingen av sociala företag, så att dessa bättre kan delta i att lösa utmaningar i samhället samt bidra till att offentlig sektor uppmärksammar och använder socialt företagande och sociala företag som värdefulla aktörer i utvecklingen av ett hållbart samhälle."

Mer information