Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

114 miljoner kronor till länets kulturliv

Publicerad: 2022-02-09 12:25

Länets kulturliv tilldelas cirka 114 miljoner kronor i ekonomiskt stöd för år 2022. Det beslutade Region Örebro läns kulturnämnd vid dagens sammanträde.

När Region Örebro län delar ut ekonomiskt stöd till länets kulturliv kan detta ske på olika sätt beroende på vilka aktörer det handlar om. Ett sätt som används för att fördela pengar är den så kallade kultursamverkansmodellen. Det stöd som betalas ut inom kultursamverkansmodellen uppgår i år till cirka 109 miljoner kronor, varav statens bidrag är cirka 47 miljoner kronor och cirka 6 miljoner kronor är medel till länsteatern från Örebro kommun.

Summan 109 miljoner kronor är en ökning med drygt 4 miljoner kronor jämfört med föregående år vilket till stor del kan härledas till en rad särskilda satsningar riktade mot Länsteatern Örebro, Örebro läns museum, Länsmusiken i Örebro, ArkivCentrum samt främjande av film, bild, form, musik och teater. Till detta kan adderas en tillfällig regional satsning om 253 000 kronor på Länsmusikens projekt Fritt spelrum.

– Det har väl inte undgått någon att kulturlivet har lidit under pandemin och kanske är det stöd vi beslutat om lite extra välkommet just i år. De pengar vi nu fördelat gör att länets kulturaktörer kan fortsätta att bedriva en verksamhet av hög kvalitet och förhoppningsvis kan det bidra till att stärka de kulturområden i länet som i dag är relativt svaga, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

En annan stödform som Region Örebro län använder sig av benämns regionala verksamhetsmedel vilket i år rymmer cirka 4,8 miljoner kronor. Aktörerna som får dela på dessa pengar är Teater Martin Mutter, Skoindustrimuseet, NJOV, Alfred Nobels museum, Frövifors pappersbruksmuseum, Loka brunns kurortsmuseum samt regional främjandeverksamhet inom amatörteater och amatörmusik. Till dessa aktörer, som alla fått stöd tidigare, fattade nämnden beslut om att addera Konst på hög som från och med i år kommer att få ett årligt stöd. För år 2022 blir det stödet 300 000 kronor. Skoindustrimuseet i Kumla får i år en extra tillfällig fördelning på 120 000 kronor.

– Satsningen på Konst på hög gynnar både de konstnärer som kan visa sina verk på Kvarntorpshögen och den allmänhet som besöker utställningen. Konst på hög utgör dessutom ett mycket bra komplement till satsningen på The non existent center som finns i norra länet, säger Inga-Britt Ritzman (S), vice ordförande i kulturnämnden.

– De verksamheter vi beviljat stöd är alla viktiga för det regionala kulturlivet och de bidrar i allra högsta grad till att upprätthålla den kulturella infrastruktur som finns i länet. Pengarna kommer i ett första steg till glädje för kulturaktörerna och i förlängningen också till alla de länsinvånare som kan njuta av god kultur, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023