Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

21 miljoner till ny forskarskola inom Nära vård

Publicerad: 2022-12-22 08:53

Vården står inför stora utmaningar med en äldre befolkning och en ökande andel välfärdssjukdomar. ”Då är det viktigt att vården har personal som är redo att möta dessa utmaningar. Vi har fått över 21 miljoner kronor för att genomföra Forskarskolan Nära vård” säger projektledare Mats Eriksson.

Projektledare Mats Eriksson.

"Det är fantastiskt roligt att få ett så här stort anslag" säger Mats Eriksson, projektledare. Foto: Elin Abelson.

Målet med forskarskolan är att Sverige ska få ett antal disputerade forskare och lärare redo att utbilda personal till framtidens hälso- och sjukvård med dess behov som de uttrycks i Nära vård.

Pengarna från Vetenskapsrådet räcker till fem doktorander men forskarskolan kommer att rekrytera doktorander med annan finansiering och förhoppningen är mellan 10-15 doktorander. Anställda inom regional hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg kommer även att vara aktuella som doktorander.

– Det är fantastiskt roligt att få ett så här stort anslag. Som forskare har jag sökt många anslag men ett så stort anslag från Vetenskapsrådet är ett verkligt erkännande av vår kompetens och våra möjligheter att göra något bra, berättar Mats Eriksson, professor vid Örebro universitet och forskningshandläggare inom verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin.

Personalbrist i vården – utbildningskapaciteten behöver öka

Den förra regeringen anvisade redan i forskningspropositionen att Sverige behöver utbilda fler disputerade lärare i hälso- och sjukvårdsutbildningar. Anledningen är att det är brist på personal i vården och högskolor och universitet behöver öka utbildningskapaciteten.

– En arbetsgrupp inom Region Örebro län och Örebro universitet började därför planera för en forskarskola. Eftersom framtidens hälso- och sjukvård till stor del definieras genom begreppet Nära vård valde vi tidigt att forskarskolans inriktning skulle vara just Nära vård, säger Mats Eriksson.

Det handlar om en mer relationsskapande vård tillsammans med medborgarna och utnyttjande av exempelvis välfärdsteknologier och e-hälsa. Men också egenvård och förebyggande hälsoarbete.

– Dessutom ökar vi antalet disputerade medarbetare inom Nära vård-verksamheterna och riktar forskningsfrågor så att de blir ett stöd i omställningen, säger Ylva Nilsagård, forskningsledare Nära vård vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

– Anslaget är ett glädjande resultat av samverkan med övriga lärosäten men också med regionala och kommunala partner. Det visar att Region Örebro län och Örebro universitet tillsammans är en kraft att räkna med, avslutar Mats Eriksson.

 • Forskarskolan Nära vård är ett samarbete mellan Örebro universitet, Linköpings universitet, Högskolan Dalarna och Jönköping University.

 • Från Region Örebro län och Örebro universitet deltar:
  Mats Eriksson, professor vid Örebro universitet och forskningshandläggare inom verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin
  Ylva Nilsagård, forskningsledare Nära vård vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum
  Liselotte Hermansson, adjungerad professor i arbetsterapi och forskningsledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum 
  Marie Holmefur, professor vid Örebro universitet

 • Vill du veta mer om forskarskolan kan du läsa på Örebro universitets hemsida.
  Ny forskarskola om hur vården ska utgå från individen – och förebygga sjukdomar 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 december 2022