Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

40 miljoner kronor till föreningslivet i länet

Publicerad: 2022-12-12 16:20

Region Örebro län kommer under nästa år att betala ut drygt 40 miljoner kronor i stöd till föreningar och studieförbund i Örebro län. Det beslutade kulturnämnden vid dagens sammanträde.

Springande barn, motionslopp

- Med de bidrag vi nu delar ut vill vi skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle bestående av välmående föreningar och förbund. Dessa föreningar och förbund som verkar inom ramen för civilsamhället är väldigt viktiga för att samhället i stort ska fungera på bästa sätt, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Det stöd som kulturnämnden i dag fattade beslut om är årligt återkommande och det delas ut till bland annat kulturföreningar, studieförbund, ungdomsföreningar, politiska ungdomsförbund, pensionärsorganisationer, trafiksäkerhetsorganisationer samt organisationer för idrott, natur och miljö.

- Totalt handlar det om 86 föreningar i länet som nu får ekonomiskt stöd av Region Örebro län för att även framöver kunna erbjuda verksamheter av hög kvalitet till glädje för engagerade medlemmar, säger Inga-Britt Ritzman (S), vice ordförande i kulturnämnden.

- Att människor har möjlighet att delta i ett starkt föreningsliv är en grundläggande del i vårt samhälle, inte minst för att minska ofrivillig ensamhet. Vårt stöd är naturligtvis viktigt för de enskilda föreningarna och studieförbunden, men också för folkbildningen och folkhälsan i stort, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023