Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

4,2 miljoner till forskning om pandemins påverkan på personer med dövblindhet

Publicerad: 2021-10-21 15:33

Personer med dövblindhet har stora behov av fysisk närhet för kommunikation och information. Hur den fysiska distanseringen under pandemin har påverkat målgruppen vill forskare vid Universitetssjukhuset Örebro undersöka. De har fått ett anslag på 4,2 miljoner från Forte.

Från vänster forskarna Moa Wahlqvist, Mattias Ehn och Agneta Anderzén Carlsson. Foto: privat.

Från vänster forskarna Moa Wahlqvist, Mattias Ehn och Agneta Anderzén Carlsson. Foto: privat.

– Redan innan pandemin har personer med dövblindhet haft strategier för att kunna hantera utmaningar i sin vardag. Tidigare forskning har även visat att de har sämre hälsa än befolkningen, säger Mattias Ehn, psykolog på Dövblindteamet i Region Stockholm, affilerad forskare till Örebro universitet och knuten till Audiologiskt forskningscentrum.

Dövblindhet innebär för många att man behöver fysisk kontakt för att kunna kommunicera och vara delaktig, vilket ju är något som går emot det som har varit rekommenderat under pandemin.

Studier uppmärksammar tre områden

Forskargruppen kommer att göra tre olika studier. I den första kommer de att intervjua vuxna personer med dövblindhet om deras erfarenheter av covid- 19.

– Ett speciellt fokus kommer också att ligga på en studie av situationen för unga personer i gymnasie- och högskola där distansundervisning varit norm under en lång tid och där en återgång till det normala ofta inkluderar distansundervisning på deltid, säger Moa Wahlqvist, forskare på Audiologiskt forskningscentrum och Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

Fokusgrupper med personal som arbetar med specialiserad habilitering kommer också att delta i gruppintervjuer, för att belysa de utmaningar som pandemin inneburit ur flera perspektiv.

– Vi hoppas att våra studier gör att vi får bättre underlag för att utveckla tillgängliga digitala verktyg och andra insatser för personer med dövblindhet. Det är också viktigt att lyfta fram och adressera de specifika utmaningar som personer med dövblindhet fått hantera under pandemin, för att rusta oss bättre inför liknande händelser i framtiden, avslutar Mattias Ehn.

Huvudsökande av forskningsmedel är Mattias Ehn vid Region Stockholm tillsammans med medsökande Moa Wahlqvist, forskare på Audiologiskt forskningscentrum och Universitetssjukvårdens forskningscentrum, och Agneta Anderzén Carlsson, forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum.       
       

Faktaruta

En stor andel av personer med dövblindhet har Ushers syndrom som innebär att de har en medfödd hörselnedsättning. Den varierar från måttlig hörsel till dövhet. De har även en progressiv ögonsjukdom, vilket innebär att synen blir sämre med tiden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 oktober 2021