Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

4,7 miljoner i stöd till det regionala kulturlivet

Publicerad: 2024-02-08 15:24

Åtta regionala kulturaktörer får dela på cirka 4,7 miljoner kronor i kulturstöd för år 2024. Det fattade kulturnämnden beslut om vid dagens sammanträde.

Pershyttan.

Nora Järnvägsmuseum och Pershyttan, NJOV, är en av de regionala aktörna som fick stöd

Varje år delar Region Örebro län ut stöd till aktörer som har uppdrag och utvecklingsmål i den regionala kulturplanen men som inte ingår i kultursamverkansmodellen. I år omfattar det stödet 4 713 000 kronor.

- I kulturnämnden bedömer vi att de här aktörerna är viktiga för att kunna bevara och också utveckla kulturlivet i hela Örebro län. Det är av största vikt att du, oavsett vem du är och var du bor, kan ta del av kultur av hög kvalitet, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden

- Region Örebro län befinner sig i ett ekonomiskt utsatt läge men vi har trots allt lyckats klara oss från att göra neddragningar inom de regionala verksamhetsmedlen för kultur. Det är viktigt för de enskilda aktörerna som kan fortsätta bedriva sin verksamhet och för länsinvånarna som även framöver kan ta del av ett rikt kulturliv, säger Jonas Sandström (S), vice ordförande i kulturnämnden.

- Att ha möjlighet att ta del av kultur är en demokratisk rättighet. Genom att ge ekonomiskt stöd till våra regionala aktörer säkrar vi ett brett utbud av kultur som håller en hög kvalitet, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden

Fakta: Så mycket får aktörerna

  • Teater Martin Mutter (550 000 kronor)
  • Konst på hög (300 000 kronor)
  • Skoindustrimuseet (618 000 kronor)
  • Nora Järnvägsmuseum och Pershyttan, NJOV (1 438 000 kronor)
  • Alfred Nobels museum (347 000 kronor)
  • Frövifors pappersbruksmuseum (286 000 kronor)
  • Regional främjandeverksamhet inom amatörteater med huvudman
  • Örebro läns bildningsförbund (710 000 kronor)
  • Regional amatörmusikkonsulent med föreningen Scenit som huvudman (464 000 kronor)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2024