Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

4,7 miljoner till forskning som förebygger hot och våld inom psykiatrin

Publicerad: 2021-10-18 12:53

Våld och tvångsåtgärder är ett omfattande problem inom den psykiatriska heldygnsvården. Det leder till en otrygg vårdmiljö för både patienter och personal. Forskaren Veikko Pelto-Piri deltar i ett forskningsprojekt som beviljats 4,7 miljoner kronor från Forte. ”Vi kommer att införa programmet Safewards för att minska våldet på psykiatrins vårdavdelningar i landet”, säger han.

Veikko Pelto-Piri, utredare på utvecklingsenheten inom psykiatri på Universitetssjukhuset Örebro, samt forskare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Region Örebro län.

Veikko Pelto-Piri, utredare på utvecklingsenheten inom psykiatri på Universitetssjukhuset Örebro, samt forskare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Region Örebro län.

Safewards är ett brittiskt program som används internationellt för att minska hot och våld inom psykiatrin. Forskargruppen har tidigare fått anslag för att införa och utvärdera programmet Safewards på psykiatriska heldygnsavdelningar. Forskningen bedrivs i ett samarbetsprojekt mellan Region Örebro län och Region Stockholm. Denna gång var det Anna Björkdahl, utvecklingschef inom Psykiatri Södra i Region Stockholm, som fick medlen.

Skapa social gemenskap på avdelningen

– Vi har startat implementeringen av Safewards på runt 20 avdelningar runt om i landet, däribland på våra avdelningar i länet. Det här ligger i linje med den Europeiska forskningspolitiken. Vi ska se till att forskningen kommer till nytta för våra medborgare, säger Veikko Pelto-Piri, utredare på utvecklingsenheten inom psykiatri på Universitetssjukhuset Örebro, samt forskare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Region Örebro län.

Veikko Pelto-Piri och Anna Björkdahl deltar i nätverksprojektet "Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services". Syftet är att minska tvångsåtgärder mot patienter i psykiatrin och påverka policyn i medlemsländerna.

Programmet Safewards har inte funnits så länge i Sverige och det finns ingen forskning från ett svenskt sammanhang. Forskningsprojektet kommer att pågå i tre år.

– Det saknas bra instrument att mäta om man använt metoden på rätt sätt till Safewards, det vill säga hur väl programmet är implementerat. Vi tar därför kontakt med forskare internationellt för att skapa ett sådant instrument, säger han.

Programmet har visat sig fungera väl om det implementeras på rätt sätt. De kommer därför att mäta både om man använt metoden på rätt sätt och utfallet vad gäller tvångsåtgärder och våld. Syftet är att veta hur väl programmet fungerar i det svenska sammanhanget.

– Safewards bygger på tio insatser som handlar om att skapa social gemenskap på avdelningen. Det handlar om hur man pratar med och om patienter samt att ge stöd vid svåra känslor och situationer, förklarar han.

Anslaget de har fått kommer bland annat att användas till att sprida kunskaper till psykiatriska verksamheter.

– Vi har månatliga seminarier för praktiker i Sverige om Safewards digitalt och vi är regelbundet ute och föreläser om programmet och annan forskning, berättar han.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 oktober 2021