Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

4,9 miljoner till forskning om virtuell cykling för äldre personer

Publicerad: 2023-12-14 11:02

Många av våra äldre som bor på vård- och omsorgsboenden i Sverige är fysiskt inaktiva. ”Vi vill undersöka om virtuell cykling kan öka deras livskvalitet”, säger forskaren Mialinn Arvidsson Lindvall vid Region Örebro län. Forskargruppen har fått 4,9 miljoner i anslag från Familjen Kamprads stiftelse för att studera saken vidare.

Dam som cyklar

Foto: Alexandra Björck.

Idag bor det cirka 80 000 äldre på vård- och omsorgsboenden i Sverige. Uppemot 70 procent har en kognitiv nedsättning, som innebär nedsatt initiativförmåga, att minnas och förstå. Det är även så att många äldre som bor på ett vård- och omsorgsboende rör på sig alldeles för lite.

– Interaktiv välfärdsteknik i form av virtuell cykling har potential att öka personernas aktivitetsförmåga. Tekniken används sparsamt inom vård- och omsorgsboenden och har inte utvärderats ordentligt. Virtuell cykling i sig är en enkel och billig insats. Det är motiverande för de äldre att röra sig och även enkelt för personalen att använda, säger Mialinn Arvidsson Lindvall, medicine doktor och fysioterapeut på Kumla vårdcentral.

Virtuell cykling innebär att personen trampar en stationär sittcykel samtidigt som en självvald interaktiv film visas, exempelvis efter en strand eller ute på landsbygden. Cyklingen inkluderar flera olika moment – kognitiv, social samt fysisk aktivering.

Enkel insats som ger stora fördelar i mående

Projektet började som en verksamhetsidé och ett pilotprojekt på Akvarellen, ett vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom i Kumla kommun. Det var en idé där Alexandra Björck, arbetsterapeut i Kumla kommun, tillsammans med personalen drev projektet.

– Resultatet visade positiva effekter på både de äldres livskvalitet och fysiska funktion. Det har tidigare gjorts ett fåtal internationella forskningsstudier som har utvärderat virtuell cykling men ingen har undersökt hur livskvaliteten påverkas, berättar Alexandra Björck, arbetsterapeut i Kumla kommun och doktorand vid Örebro universitet.

Projektet är ett samarbete mellan Region Örebro län, Örebro universitet och Kumla kommun. Studien kommer att genomföras på deltagarnas eget vård- och omsorgsboende. Både boende och personal kommer att vara delaktiga.

– Förhoppningen är att deltagaren ska känna sig motiverad när den cyklar. Den äldre får själv välja interaktiv film och cyklar då genom olika virtuella landskap och stadsmiljöer i ett 3D-format som ger en upplevelse av att faktiskt cykla i exempelvis en stad, säger Alexandra Björck.

Forskargruppen består av Mialinn Arvidsson Lindvall, medicine doktor, Marie Matérne, docent, Gustav Jarl, docent och Alexandra Björck, som är doktorand vid Örebro universitet.

Alexandra Björck

Alexandra Björck. Foto: Maria Bergman/Region Örebro län.

Mialinn

Mialinn Arvidsson Lindvall. Foto: Maria Bergman/Region Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 december 2023