Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

5 miljoner till forskning om psykisk ohälsa hos äldre

Publicerad: 2023-06-01 09:15

En stor folkhälsoutmaning är depression hos äldre. Behovet är stort av effektiva psykologiska behandlingsmetoder som kan ges till många så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Forskargruppen för projektet DepActive har beviljats 5 miljoner kronor av FORTE för forskning kring psykologisk behandling av depression hos äldre inom primärvården.

Bild på deprimerad äldre kvinna

Foto: Getty images.

– Intresset att delta i projektet är stort. Det såg vi när vi presenterade projektet för cheferna i primärvården i Region Örebro län. Så stort att vi i dagsläget inte kommer att kunna erbjuda alla vårdcentraler som vill delta. Vi ser det som en tydlig signal att projektet ses som viktigt för den kliniska verksamheten och har potential att göra stor nytta för länets invånare på sikt, berättar Ylva Nilsagård, forskningsledare Nära vård och Universitetssjukvårdens forskningscentrum inom Region Örebro län.

I en studie ska forskarna utvärdera effekten av telefonbaserad beteendeaktivering, som handlar om att öka lustfyllda och meningsfulla aktiviteter och därigenom minska depression. Det kan vara både fysisk och social aktivering.

Förhoppning att fler äldre får tillgång till psykologisk behandling

En pilotstudie som visade lovande resultat har tidigare gjorts av Region Västmanland. Nu skalas studien upp tillsammans med tre andra regioner: Region Örebro län, Region Sörmland och Region Uppsala.

– Vi hoppas att projektet kan bidra till att fler äldre med depression får tillgång till psykologisk behandling. Det känns otroligt viktigt eftersom äldre med depression är en underbehandlad grupp i samhället, säger forskargruppsledaren Mattias Damberg, överläkare och docent inom Region Västmanland.

Forskargruppen består av överläkare Mattias Damberg och psykolog och doktorand Johnny Pellas samt medicine doktor Lena Lönnberg från Region Västmanland och docenterna Ylva Nilsagård och Maria Hälleberg Nyman från Region Örebro län och filosofie doktor Marina Arkkukangas som är verksam i FoU Sörmland. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juni 2023