Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

500 män erbjuds att testa sig för prostatacancer i pilotprojekt

Publicerad: 2024-04-23 15:51

Region Örebro län startar ett pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning – OPT. Regelbundna PSA-prov ger goda möjligheter att tidigt upptäcka och behandla en prostatacancer som kan bli allvarlig. Men ibland finns det nackdelar med att lämna PSA-prov eftersom det kan leda till utredning och behandling för prostatacancer i onödan.

PSA-prov

- Det är vanligt med tumörer som växer långsamt och som aldrig kommer att utvecklas till en allvarlig sjukdom samtidigt som behandlingen kan påverka livskvaliteten negativt. Därför är det viktigt att man sätter sig in i frågan och om vad ett provsvar kan innebära innan man fattar ett beslut, förklarar Pernilla Sundqvist, överläkare och verksamhetschef Verksamhetsområde urologi.

Pilotprojektet omfattar 500 män födda 1962 och 1966, som kommer att få ett erbjudande att testa sig för tidig upptäckt av prostatacancer. Männen som erbjuds testet är slumpvist utvalda.

Testningen utgår från en rekommendation från Socialstyrelsen om att på försök erbjuda en strukturerad, regelbunden och jämlik testning för prostatacancer. Projektets uppdrag är att bidra till mer kunskap för att kunna utvärdera organisationen kring erbjudande om testning av prostatacancer i tidigt skede. Detta inför ett eventuellt framtida bredare införande. Erbjudandet om testning ingår i ett pilotprojekt där flera regioner ingår.

- Utskick och erbjudande begränsas i den här omgången till 500 män per region men i framtiden är målet att prostatacancertestning ska kunna erbjudas alla män som är mellan 50 och 74 år i Region Örebro län, säger Pernilla Sundqvist.

Så går det till

Vid testet lämnas ett blodprov vid vårdcentral eller provtagningsenhet på sjukhus. I blodprovet mäts halten av prostataspecifikt antigen (PSA), som är ett protein som tillverkas i prostatakörteln. Är värdena förhöjda kan det vara tecken på att det finns en cancertumör i prostatan, men det kan också vara en godartad prostatasjukdom. Regelbundna prov med två till sex års intervall ger goda möjligheter att tidigt upptäcka en prostatacancer som kan bli allvarlig.

- Syftet med strukturerad testning av män är att på sikt minska dödligheten i prostatacancer samtidigt som vi vill minska överdiagnostik och överbehandling av cancer utan klinisk betydelse. Testet är frivilligt och männen som erbjuds väljer själva om de vill delta eller inte, avslutar Pernilla Sundqvist.

Läs mer om pilotprojektet och PSA-prov

Regelbunden testning för prostatacancer i Örebro län - 1177

PSA-prov för prostatacancer | Cancerfonden

Pernilla Sundqvist verksamhetschef Urologi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 april 2024