Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

9 maj öppnar akutröntgen USÖ i nya lokalerna i G-huset

Publicerad: 2022-05-05 16:24

Måndag 9 maj tas akutröntgens nya lokaler i G-huset i bruk. Patienter som hänvisas akut från vårdcentral till röntgen ska från och med då gå till den nya akutröntgen.

Det är akutmottagningens före detta lokaler som har byggts om till röntgenverksamhet.

Flytten in i de nya lokalerna innebär att röntgenverksamheten vid USÖ kommer att vara belägen på flera olika platser. Dels kommer det bedrivas röntgenverksamhet i de gamla lokalerna i O-huset, både på bottenplan och på våning 1, dels i nya lokalerna i G-huset.

Patienter som hänvisas till röntgenundersökning akut från vårdcentral ska alltid gå till de nya lokalerna. Dessa patienter hänvisas till entrén i G-huset skyltad Akutröntgen (Gamla akutentrén mitt emot B-husentrén).

”Patienterna från vårdcentral kommer också att själva kunna checka in sig vid de incheckningsdiskar som finns i väntrummet” berättar verksamhetschef Jonas Ulin.

Han är glad över de nya lokalerna som man nu fullt ut kan ta i bruk efter att man har smugit igång verksamhet gradvis i dem de senaste veckorna.

”Att vi öppnar för akut verksamhet här i de nya lokalerna i G-huset innebär att vi till viss del utökar vår röntgenkapacitet, och det känns förstås jättebra” säger Jonas Ulin.

”Det är något vi verkligen haft behov av.”

Martin Gustavsson, enhetschef, instämmer:

”Det här är en stor grej för oss, som innebär ett bättre flöde framför allt för de akuta patienterna som behöver röntgas” säger Martin Gustavsson.

I och med att akutröntgenverksamheten kommer närmre akutmottagningen innebär förändringen också en resursbesparing för akuten, som inte behöver transportera patienterna lika långt. Dessutom är det en vinst för patienterna att inte behöva förflyttas på samma sätt förklarar Jonas Ulin.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2022