Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

9 myter om covid-vaccin

Publicerad: 2022-02-25 07:00

Många myter om vaccinerna mot covid-19 cirkulerar världen över. Erik Fredholm, apotekare i Region Örebro län, reder ut vad som är sant och falskt.

Erik Fredholm

Erik Fredholm

1. DET ÄR BÄTTRE ATT BLI SJUK ÄN ATT TA VACCIN MOT COVID-19

Både vaccin och sjukdom ger absolut ett immunsvar och skydd mot sjukdom. Genomgången sjukdom ger oftast ett bra skydd, men det innebär en större risk också eftersom några individer kommer att bli allvarligt sjuka. Vi skulle inte använda vaccin om riskerna med att vaccinera sig var större än de risker själva grundsjukdomen medför. Sen kanske man hör om någon som haft en lindrig sjukdom och någon som fått värre biverkningar av vaccinet och det finns alltid en slumpfaktor. Men sett till en hel population så är de vacciner vi använder ett betydligt bättre alternativ än sjukdom. Skyddet efter genomgången sjukdom avtar också efter en tid varför det är viktigt att vaccinera sig och ta påfyllnadsdos för att skyddet ska vara en längre tid.

2. COVID-VACCINET KAN FÖRÄNDRA MITT DNA

Det är helt fel. Det vi sprutar in i kroppen är en mRNA-sträng och kroppen har inga funktioner att omvandla RNA till DNA. Vi kan omvandla DNA till RNA, men inte tvärtom.

3. DET ÄR BÄTTRE ATT STÄRKA SITT IMMUNFÖRSVAR MED EXEMPELVIS D-VITAMIN ÄN ATT VACCIN[1]ERA SIG MOT COVID-19

Hög D-vitaminnivå är ofta en bra markör för att någon lever sunt – bra varierad kost och vistas utomhus mycket. Och det i stort ger ett bättre immunförsvar. Att D-vitamin ensamt har så stor effekt på immunförsvaret finns det inte samma bevis för – man ska ha väldigt låga nivåer innan man har kunnat se någon direkt fara. Så vacciner ger ett bättre skydd än att bara äta extra vitaminer. Men kost och motion har definitivt påverkan i förlängningen på hur sjuka vi blir av covid. Både fetma och högt blodtryck är två stora riskfaktorer för allvarlig sjukdom.

4. VACCINERNA KAN GÖRA OSS STERILA

Här verkar det finnas två olika rykten. Det ena är att mRNA-vaccinerna skulle skada vårt DNA – och det gör de som sagt inte. Det andra är att vissa kvinnor har fått menstruationsrubbningar, vilket kanske i sig kan vara sant. Men de allra flesta menstruationsrubbningarna som rapporterats är lindriga och det är tveksamt om detta antal sticker ut över normalen – det vill säga, hur många som ändå skulle haft oregelbundna blödningar. Några kvinnor har fått allvarligare menstruationsrubbningar med blödningar – men det har trots allt varit övergående och man har inte sett att det skulle påverka fertiliteten.

5. DET ÄR FARLIGT FÖR GRAVIDA KVINNOR ATT VACCINERA SIG MOT COVID-19

En infektion med covid-19 innebär betydligt större risker än vad vaccination gör. De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är godkända att ges till gravida och det finns inget som tyder på att vaccinationen har några negativa effekter på den gravida eller på fostret. Gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19 än icke-gravida. Det publicerades nyligen en studie som visade att hos gravida kvinnor som drabbats av covid-infektion så har man sett en ökad frekvens av för tidiga födslar. Så om man är gravid eller planerar att bli gravid är rekommendationen absolut att vaccinera sig för att minska risken att man själv blir allvarligt sjuk och att barnet föds för tidigt.

6. FLER DÖR AV VACCINET ÄN COVID-19

Nej, absolut inte. Vacciner som är farligare än sin grundsjukdom skulle inte bli långlivade. Alla biverkningar som rapporteras övervakas kontinuerligt av både den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA samt av WHO. Med sin signalspaning så upptäcker de snabbt avvikelser vartefter rapporterna kommer in. Däremot så är det oundvikligt att det kommer att finnas ett tidssamband mellan vaccinet och allvarliga händelser – särskilt när vi vaccinerar hela befolkningen samtidigt. Att ge ett vaccin innebär att man får en kortvarig infektion. Så det finns självklart en risk för biverkningar – men det är extremt ovanligt med allvarliga sådana.

7. VACCINERNA ÖVERVAKAR OSS OCH INNEHÅLLER MICROCHIP

Jag har sett rykten om både blåtandssändare och 5G-nät. Men det där är en märklig konspirationsteori som borde falla på sin egen orimlighet. Det går förstås att operera in chip i kroppen idag för att till exempel ha som passerkort. Även om det finns elektronik som är extremt liten så behöver dessa chip ändå vara i risgrynsstorlek för att vara praktiskt användbara och de chipen är ändå passiva och saknar egna sändare. Så jag tror att alla skulle märka om de blev injicerade med något som kan övervaka och sända information.

8. DET ÄR INTE REDOVISAT VAD VACCINERNA INNEHÅLLER

Jo, absolut. Hela innehållsförteckningen finns i det som kallas produktresumé och finns på fass.se. Vad vaccinerna innehåller kan alla gå in och läsa. Det kontrolleras kontinuerligt av myndigheter att innehållet stämmer överens med detta och varje leverans kontrolleras av fristående företag som godkänner dem.

9. DET FINNS EN KOPPLING MELLAN VACCIN OCH AUTISM

Det brukar man specifikt tillskriva mässlingsvaccinet som är i barnvaccinationsprogrammet. Det bygger tyvärr på en förfalskad forskningsrapport där det fanns ekonomiska intressen genom att sen stämma läkemedelstillverkarna. Den artikeln är tillbakadragen och författarna är dömda för brott. Det finns tidssamband för att det är i de här åldrarna som den typen av diagnoser observeras. Men man kan inte se att det skulle finnas ett samband utöver det. Det finns däremot studier där man har jämfört vaccinerade och ovaccinerade barn och man ser ingen skillnad i sjuklighet förutom det man har vaccinerat mot där den vaccinerade gruppen är betydligt friskare.

Text och foto: Oskar Schriever-Abeln

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 februari 2022