Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Akuten på USÖ sätter upp tält för att hantera flödet av covid-patienter

Publicerad: 2021-04-16 12:38

Belastningen på sjukvården i Region Örebro län är mycket hög. Det märks inte minst på akutmottagningen där man nu väljer att sätta upp ett tält för att kunna hantera det ökande flödet av patienter.

Söktrycket på akutmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro har ökat kraftigt den senaste tiden till följd av pandemin. För att kunna hantera det stora flödet av patienter sätter man nu upp ett tält utanför entrén.

- Tältet ska användas som ett extra väntrum för personer med misstänkta symtom på covid-19. Vid de tillfällen då det finns risk för trängsel inne på akutmottagningen kan de patienter som vi bedömer klarar av att vänta få sitta i tältet, säger Daniel Gustafsson, tf verksamhetschef på akutkliniken.

Att söktrycket är stort i kombination med att belastningen är mycket hög på flertalet avdelningar inne på sjukhuset, till exempel röntgen och covid-avdelningarna, gör att flödet av patienter stockar sig inne på akuten.

- Det är många som söker nu, både personer med misstänkt covid-19 och personer med andra åkommor. Samtidigt är det fullt på avdelningarna. De som ska till röntgen får vänta och de som ska bli inlagda får vänta och så fylls det på med nya patienter, säger Daniel Gustafsson.

Akuten återgår till delad entré

Att ta tältet i bruk kräver förberedelser. Målet är att man ska kunna börja använda det innan helgen.

På grund av att fler personer med misstänkt covid-19 nu söker till akuten har man även beslutat att återgå till delad entré på akutmottagningen, det vill säga personer som söker med misstänkta symtom på covid-19 får gå åt ett håll och övriga personer åt ett annat.

- Genom att dela entrén och sätta upp tältet kan vi få ett bättre flöde samtidigt som vi minskar risken för trängsel och därmed smitta, säger Daniel Gustafsson.

Trots det ansträngda läget är Daniel Gustafsson noga med att understryka att alla som behöver ett akut omhändertagande av sjukvården inte ska tveka att söka.

- Alla kan ha en tilltro till att de kommer att bli omhändertagna, säger han.

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021