Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Akutmottagningen i Lindesberg förstärks

Publicerad: 2021-10-28 14:17

Nu förstärks akutmottagningen i Lindesberg för att i början av nästa år kunna ta emot patienter med enklare kirurgiska och ortopediska besvär även nattetid.

I juni 2021 fick hälso- och sjukvårdsnämnden ta del av en uppföljning av de förändrade jourlinjerna på Lindesbergs lasarett. Utifrån den rapporten har nu flera åtgärder vidtagits för att förbättra invånarnas tillgänglighet till nattlig akutsjukvård på Lindesbergs lasarett.

- Vi arbetar hela tiden för att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården i länet. Vår ambition är att finnas så nära länets invånare som möjligt och i dag har vi i linje med den ambitionen fattat beslut om att förstärka akutsjukvården på Lindesbergs lasarett, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den förstärkning Karin Sundin nämner innebär bland annat att samtliga patienter, oavsett sjukdoms- eller skadeorsak, som söker vård vid akutmottagningen i Lindesberg ska få en första bedömning på plats även nattetid.

- Förstärkningen innebär också att vi i Lindesberg från och med januari nästa år kommer att kunna ta hand om enklare kirurgiska och ortopediska besvär, till exempel sårskador och stukningar, även under nätterna. Minst en av de två läkare som är på plats på akuten under natten ska också vara legitimerad, alltså ha läkarexamen och ha fullgjort sin allmäntjänstgöring, säger Karin Sundin.

Fler vårdplatser på Lindesbergs lasarett

Just nu pågår en omläggning mot mer vård nära patienten och en Nära vård-sektion skapas inom avdelningen för medicin och geriatrik. Som en del av det arbetet sker också en ökning av antalet vårdplatser på Lindesbergs lasarett. I Nära vård-sektionen kommer det att finnas åtta vårdplatser, en utökning med totalt fem vårdplatser mot i dag. Dessa kommer att öppnas så snart det finns personal på plats, beräknat till mitten på mars 2022.

Mer av mobila insatser i norra delen av länet

Som ett led i omställningen mot nära vård sker också planering för att Nära vård-sektionen ska kunna ha ett mobilt arbetssätt, i samverkan med primärvården.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 oktober 2021