Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Akutmottagningen på Lindesbergs lasarett öppnar upp

Publicerad: 2022-01-14 08:52

Från och med måndag den 17 januari kan invånare vända sig till akutmottagningen på Lindesbergs lasarett oavsett akuta besvär och tid på dygnet. Samtidigt öppnar avdelningen för medicin och geriatrik fem nya vårdplatser.

- Om du som invånare drabbas av allvarliga akuta sjukdoms- och olycksfall kan du vara trygg i att du kan vända dig till akutmottagningen dygnet runt för en läkarbedömning, säger Annelie Andersson, tf platsansvarig Lindesbergs lasarett.

Från och med 17 januari förstärks bemanningen på akutmottagningen så att invånare med akuta ortopediska och kirurgiska besvär kan få en läkarbedömning även nattetid. Som tidigare finns även kompetens för att ta hand om invånare med akuta medicinska besvär dygnet runt.

För att man ska få rätt vård så snabbt som möjligt vill sjukvården att man ringer 1177 eller 112, beroende på brådskandegrad, för rådgivning och hänvisning till var man bäst får den vård man behöver.

Löst uppdraget tillsammans

I september 2021 fick hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram förslag på arbetssätt och förstärkning som gör det möjligt för alla patienter oavsett akut besvär att söka vård på akutmottagningen Lindesbergs lasarett nattetid.

- Vården ska finnas så nära länets invånare som möjligt. Invånarna ska också kunna vara trygga med att de får vård efter behov. Därför är det väldigt positivt att vi nu har förutsättningarna på plats för att  öppna upp en förstärkt akutsjukvård på Lindesbergs lasarett, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Lösningen har möjliggjorts tack vare god samverkan mellan Område nära vård och Område specialiserad vård. Berörda medarbetare har under arbetets gång varit delaktiga och bidragit med värdefulla inspel och erfarenheter för att nå fram till lösningen.

Fem nya vårdplatser

Avdelningen för medicin och geriatrik utökar samtidigt antalet vårdplatser från 19 till 24 för att ytterligare förstärka omhändertagandet av patienter i norra länsdelen.

Bakgrund

Sedan september 2020 fram till 16 januari 2022 har patienter med akuta kirurgiska eller ortopediska besvär hänvisats till akutmottagningarna i Örebro eller Karlskoga mellan klockan 21.00 och 07.30.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 januari 2022