Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Alla kan bidra till att korta köerna i vården – ta vara på din operationstid

Publicerad: 2024-03-12 12:55

Antalet patienter som står i kö för operation har glädjande nog minskat under det senaste året i Region Örebro län. Men det finns fortfarande åtgärder som skulle kunna minska köerna och det handlar inte bara om resursbrister i vården. Tyvärr är det vanligare än man skulle önska att patienter uteblir från sina operationer.

Operationssjuksköterska plockar fram instrument

Vid en inställd operation kvarstår ändå kostnaden för personal , sal och utrustning.

Även om man försöker att undvika det så händer det att operationer måste avbokas. Personal kan bli sjuk med kort varsel, patientens tillstånd förändras eller andra mer akuta operationer måste gå före.

Men det händer också att allt och alla är på plats – utom patienten. Under knappt tre månader hösten 2023, finns 21 tillfällen registrerade då operationer fått ställas in för att patienten saknas utan en klar anledning.

- Här handlar det inte om akut sjukdom eller liknande utan det är de tillfällen då patienten antingen inte kommer alls eller bokar av med mycket kort varsel utan att uppge varför, förtydligar Anneli Ljunggren, operationssamordnare på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ).

Bättre samsyn - kortare köer

Följderna blir att kostnaden för salar och personal kvarstår utan att de utnyttjats men också att patienter som står i kö för operation får vänta ännu längre.

Här skulle en bättre samsyn kunna bidra till kortare köer. Det menar Peter Asplund, verksamhetschef och ordförande i operationsutskottet.

- Det är viktigt att vi på alla sätt gemensamt, patienter och vårdgivare, fortsätter att maximera nyttan och värdet av de resurser som ställs till vårt förfogande för operationsverksamheten, säger han.  

Komplicerat pussel att lägga

Januari 2023 väntade 9017 patienter på operation i Region Örebro län. I januari 2024 var siffran 7563 personer.

Förbättringen är enligt Peter Asplund ett resultat av av extraordinära insatser av egen personal och externa operationsteam som tagits in under begränsad tid men här skulle även patienter kunna hjälpa till – genom att komma på den tid man kallats till.

För varje operation är ett komplicerat pussel av personal, utrustning, salar och provtagning som måste läggas. Kostnaden varierar men på USÖ brukar man använda en schablon på 1200 kronor per minut för en operation.

Att kontakta nästa väntande i kön är inte heller alltid möjligt. Den som erbjuds den sent avbokade platsen måste ha blivit undersökt inom de senaste sex månaderna, och dessutom ha träffat en narkosläkare och blivit godkänd för sövning.

"Prioritera inbokade tider"

Oavsett anledningen till att patienten bokat om eller helt enkelt uteblivit erbjuds i princip alltid en ny operationstid. Vissa tillstånd kan annars snabbt leda till försämrad hälsa eller till och med bli livshotande om man inte opererar.

- Våra operationsplanerare jobbar hårt för att fylla de luckor som kan uppstå, säger Peter Asplund,  men genom att prioritera sina inbokade tider kan man själv vara med och se till att fler som behöver får komma till operation på våra sjukhus.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ska du opereras? Tänk på det här!

 • Förbered din arbetsgivare på att du ska opereras och hur länge du räknar med att vara borta.
 • Läs din kallelse ordentligt! Vilka tider gäller? Hittar du på sjukhuset?
 • Ska du vara fastande?
 • Kom gärna i god tid.
 • Se till att du vet hur du kommer till och från sjukhuset. Krävs det sjuktransport? Boka i tid!
 • Se till att du har barn- och djurvakt som kan ställa upp – gärna med kort varsel.
 • Har ingen frågat dig om du kan komma på operation med kort varsel? Ring själv och anmäl om du har möjlighet att hoppa in snabbt.
 • Att tacka ja till att komma på en operation med kort varsel innebär att du kan bli tillfrågad 1-7 dagar i förväg.
 • Är du orolig eller rädd? Det är helt naturligt och personalen svarar gärna på frågor som du har men hör av dig i tid.
 • Är man orolig kan det vara skönt att ha en vän eller släkting med sig vid inskrivningen.
 • Vissa operationer innebär att man går hem samma dag och då kan det också vara skönt att ha någon hemma som pysslar om.
 • Har du inte längre några besvär eller vill inte längre stå i kö till operation? Ring då och boka av men rådgör gärna med personalen först. Vissa tillstånd kan förvärras med tid.
 • Om du blir sjuk, eller trots allt behöver en annan tid, försök att meddela detta så fort som möjligt. Ring gärna så att du vet att informationen gått fram!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 mars 2024