Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Allmänheten bjöds på en inblick i forskarnas värld

Publicerad: 2022-05-23 19:32

Den 20 maj firades forskningsdagen, Clinical trials day, världen över. Inom regionen uppmärksammades dagen med eventet En dag i forskningens tecken. Ett tjugotal forskare berättade om sin forskning och besökarna hade möjlighet att prova på olika aktiviteter när de besökte utställartorget.

Tobias Åslund, Kristina Lind och Anders Dahl. Foto: Elin Abelson.

Några av utställarna var Tobias Åslund, Kristina Lind och Anders Dahl. Foto: Elin Abelson.

Unden dagen var det många som ville prova på de olika aktiviteterna. På en av stationerna guidade forskaren Helen Lindner de som ville testa olika spel på datorn med hjälp av ögonstyrningsteknik.

– Många som jag hjälper i mitt arbete som arbetsterapeut kan ha svåra kommunikationssvårigheter. De kan ha drabbats av exempelvis en hjärnskada. Då kan ögonstyrning med hjälp av en dator vara ett hjälpmedel. Det är en behandlingsmetod som erbjuds från Vuxenhabiliteringen, säger hon.

– Det har varit fantastiskt roligt att få mötas och få ta del av ett stort antal fina presentationer från regionens forskare. Vilken bredd på forskningen vi har! Särskilt roligt, och viktigt, har det också varit att få uppmärksamma den kliniska forskningen tillsammans med allmänheten, säger Jonas Appelberg, verksamhetschef vid Kliniskt forskningscentrum.

Parallellt med programmet som var öppet för allmänheten pågick ett särskilt forskarprogram där forskare föreläste för forskare. Några av forskarna som berättade om sin forskning var Mia Linn Arvidsson och Marie Matérne. De berättade om möjligheter med tvärvetenskap och deras strokestudie i Kumla. Veikko Pelto-Piri föreläste om det proaktiva programmet Safewards som ska hjälpa till och förebygga våld och tvångsåtgärder i psykiatrisk heldygnsvård.

En dag i forskningens tecken var ett samarrangemang mellan Region Örebro län och Örebro universitet, tillsammans med olika samverkansparter såsom branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, Kliniska Studier Sverige och Nyckelfonden.

Forskaren Helen Lindner utför ett dataspelstest med hjälp av ögonstyrningsteknik.

Forskaren Helen Lindner utför ett dataspelstest med hjälp av ögonstyrningsteknik.

Kan tidig vidgning av gommen ge färre tanduttagningar senare? Det föreläste Emil Östlund om under dagen.

Kan tidig vidgning av gommen ge färre tanduttagningar senare? Det föreläste Emil Östlund om under dagen.

Gustav, läkarstudent

Läkarstudenten Gustav Forsner demonstrerar visualiseringsbordet över kroppens anatomi.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022