Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Allvarliga influensafall bland barn i länet

Publicerad: 2023-02-24 13:06

Universitetssjukhuset Örebro har den här vintern tagit emot fall där barn blivit svårt sjuka i influensa. Vissa har även drabbats av allvarliga komplikationer. Det finns därför symptom som man bör vara uppmärksam på som förälder.

Johanna Furberg, biträdande smittskyddsläkare Region Örebro län

Johanna Furberg, biträdande smittskyddsläkare

Hög feber, muskelvärk, halsont och hosta drabbar nästan alla som insjuknar i influensa. Hos barn är även illamående, kräkningar och diarré vanliga symptom. De allra flesta barn som insjuknar i influensa blir friska utan att behöva söka vård.

- Febern kan finnas kvar i upp mot en vecka och normalt räcker det att behandla symptomen med receptfria febernedsättande läkemedel, säger Carl Johan Oldaeus Almerén, specialistläkare på barn- och ungdomsmedicin. Det är också viktigt att se till att barnet får i sig vätska.

Smittsam så länge man har feber

1177.se finns bra information om influensa, råd för att minska risken att smittas, råd om egenvård och om när du bör söka vård. De allra flesta med influensa behöver inte söka vård eftersom besvären går över av sig självt.

- Vid influensa finns viruset framför allt i svalg och luftvägar, förklarar biträdande smittskyddsläkare Johanna Furberg. Det sprids till exempel vid hosta eller nysning. En tumregel är att man är smittsam så länge man har feber. Från att man smittas till symtom uppstår tar det vanligtvis 1-3 dygn.

Mycket allvarliga symtom kan även drabba barn och unga

För vuxna, men även för barn och ungdomar, kan nedanstående symtom visa på mer allvarlig sjukdom - ring då 112:

 • Snabb eller ansträngd andning, andnöd.
 • Blå läppar eller ansikte.
 • Kraftfulla bröstkorgsrörelser vid varje andetag – barnet tar i för att andas.
 • Bröstsmärta.
 • Kraftigare buksmärta.
 • Svår muskelsmärta – barn som inte vill gå.
 • Uttorkning – ingen urin sedan 8 timmar, torra slemhinnor, gråt utan tårar.
 • Nedsatt kontakt i vaket tillstånd, förvirring eller medvetslöshet
 • Kramper.

Läs mer om influensa på 1177.se

Vad kan jag göra för att minska risken att bli smittad?

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Undvik att röra vid ögonen, näsan eller munnen.
 • Undvik nära fysisk kontakt med personer som du vet är sjuka

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 mars 2023