Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Anpassning av IVA-platser i Lindesberg – fortsatt brist på specialistsjuksköterskor

Publicerad: 2023-09-21 15:00

På grund av ett ytterligare försämrat bemanningsläge kommer antalet vårdplatser vid intensivvårdsavdelningen (IVA) i Lindesberg att reduceras till två platser från dagens fyra. Anpassningen är direkt kopplad till brist på specialistsjuksköterskor, framförallt nattetid.

Peter asplund.jpg

- Trots anpassningen ser vi att vi kommer att kunna vidmakthålla tillgängligheten till intensivvård, säger Peter Asplund, verksamhetschef för intensivvården i länet.

Idag finns 16 intensivvårdsplatser fördelade över länets tre sjukhus. Den tilltagande bristen på personal i Lindesberg  gör dock att lasarettets fyra intensivvårdsplatser inte kan garanteras.

- Vi har, som alltid, prövat olika alternativ för att behålla kapaciteten, säger Peter Asplund. Bland annat har vi tittat på möjligheten till ytterligare rotation från länet och anpassningar av viss administrativ tid. Vår egen personal täcker som alltid upp en väsentlig del av extrapass. Ändå ser vi inte att detta är tillräckligt.

Ingen annan lösning än att reducera platser

Regionens ekonomiska läge ger heller inte utrymme för en utökning med ytterligare externa IVA-team. I rådande läge ser verksamhetsledningen ingen annan lösning än att reducera regionens kapacitet till totalt 14 intensivvårdsplatser.

- Anpassningar av den här arten i en i grunden välfungerande verksamhet är alltid olycklig, och det påverkar vår personal och ytterst också patienter.

Anpassningen kan föra med sig ett ökat antal förflyttningar av intensivvårdspatienter mellan sjukhus i första hand inom länet. Det går inte heller att utesluta en ökad belastning på vården i sin helhet då ett lägre antal IVA-platser tenderar att öka belastningen på ”vanliga” vårdplatser. Men alla patienter som behöver intensivvård kommer att tas om hand.

"Vi behöver bli fler"

Samtidigt, och i syfte att använda verksamhetens samlade personella resurser på bästa sätt, planerar man för att samla resurserna för den post-operativa vården och intensivvården i samma organisation. En modell som tillämpas inom motsvarande verksamhet i Karlskoga och som visat sig ändamålsenlig och effektiv.

- Den översyn som nu sker kopplat till det ekonomiska läget och översyn av sjukhusens uppdrag kan också komma att påverka den regionala fördelningen av intensivvårdsresurser. Samtidigt ligger fokus också fortsatt på att råda bot på bristen av specialistkompetent personal. Vi behöver bli fler som väljer att stanna hos oss långsiktigt, avslutar Peter Asplund.

Anpassningen av antalet intensivvårdsplatser träder i kraft den 4 december och kommer att gälla tills vidare.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 september 2023