Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Anpassning av smittskyddsåtgärder från och med 15 juli

Publicerad: 2021-07-17 13:53

Från och med torsdag 15 juli görs vissa anpassningar i smittskyddsåtgärderna mot bakgrund av minskad smittspridning och att allt fler har fått vaccin mot covid-19. Fortfarande gäller det att begränsa nya kontakter, att hålla avstånd, vara hemma när man är sjuk, arbeta hemifrån och att tacka ja till att vaccinera sig.

De grundläggande rekommendationerna gäller fortfarande:

 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
 • Umgås smittsäkert med andra, helst utomhus
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
 • Testa dig även vid milda symtom
 • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet
 • Vaccinera dig och skydda både dig själv och andra
 • Tvätta händer ofta med tvål och vatten
 • Följ rekommendationer vid inresa till Sverige - var vaksam på symtom

Anpassade rekommendationer

Här kan du se vilka smittskyddsåtgärder som kvarstår och vilka lättnader som gäller.

Privat umgänge

Kvar:

 • Vidta smittskyddsåtgärder när du träffar andra än dem du normalt träffar.
 • Umgås utomhus och i mindre grupper.
 • Undvik att vara nära andra i små utrymmen under längre tid.

Serveringsställen

Kvar:

 • Sällskap ska sitta ner och hålla avstånd både inomhus och utomhus.
 • Sittande förtäring gäller. 
 • Storleken på sällskapet inomhus utökas till åtta personer.
 • Ingen begränsning av storlek på sällskap på uteserveringar.

Handel och verksamheter

Kvar:

 • Håll avstånd till andra och undvik trängsel.

Ändring:

 • Reglerna för hur stor yta av en verksamhets lokal eller område utomhus som en besökare måste kunna disponera tas bort. Det innebär till exempel att föreskriften om maxantal i butik inte längre gäller. 
 • Regler för åkattraktioner tas bort. 
 • Allmänna rådet om begränsning av åtta besökare vid en guidad visning tas bort.

Föreningslivet

(exempelvis kultur, idrott, fritid)

Kvar:

 • Det är allas ansvar att undvika trängsel, helst ses utomhus samt stanna hemma vid symtom.
 • Alla verksamheters ansvar för smittskyddsåtgärder.

Kollektivtrafiken

Kvar:

 • Välj andra färdsätt om det går, till exempel gå, cykla eller åk egen bil.
 • Undvik trängsel och håll avstånd.

Ändring:

 • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort från och med 15 juli.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Kvar:

 • Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap.
 • Högre antal deltagare samt sektionering för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Mässor kan arrangeras. Idrottstävlingar, motionslopp och demonstrationer får andra förutsättningar. Uthyrning av lokal till privata sammankomster gäller max 50 personer.

Ändring:

 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. från och med 15 juli.
 • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs från och med 15 juli.

Inomhus: 50 personer

Inomhus sittande: 300 personer

Utomhus: 600 personer

Utomhus sittande: 3 000 personer

Motionslopp: 900 personer

Demonstrationer: 1 800 personer

PCR-testning efter utlandsvistelse

Fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna. Med anledning av detta inför Folkhälsomyndigheten en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. 

Här kan du läsa hela rekommendationen och vilka den gäller:

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Mer information

Mer detaljerad information om anpassning av åtgärder hittar du på Folkhälsomyndigheten.se

Mer information om anpassningarna på Regeringen.se

Information om vad som gäller för dig som är vaccinerad mot covid-19

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 juli 2021