Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Antibiotikan räddar liv – nu måste den skyddas

Publicerad: 2023-11-14 08:44

Varje år dör ca 130 000 personer i Europa som en följd av antibiotikaresistenta bakterier. Det vill Region Örebro län och flera andra europeiska myndigheter och organisationer förebygga genom att uppmärksamma projektet ”Skydda antibiotikan”.

En man håller tre piller i ena handen och ett vattenglas i de andra.

Den 18 november är det den Europeiska antibiotikadagen. I samband med det uppmärksammar Region Örebro län, tillsammans med andra myndigheter och organisationer, budskapet ”Skydda antibiotikan”

Varje sekund, minut och dag räddar antibiotikan liv. I Sverige är det ett av våra viktigaste läkemedel – och så vill vi att det ska fortsätta vara. Men ju mer antibiotika som används, desto snabbare ökar spridningen av de resistenta bakterierna. I värsta fall riskerar antibiotikan att bli verkningslös i framtiden. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt för att skydda antibiotikan, så att den kan fortsätta rädda liv.

Du kan bidra

Ett stort ansvar för att komma till rätta med problemet med resistenta bakterier vilar på hälso- och sjukvården och andra myndigheter. Men också som enskild person finns det mycket du kan bidra med för att skydda antibiotikan. Bland annat genom att tvätta händerna för att undvika smittspridning och att lämna in överbliven antibiotika på apoteket.

Stort problem i Europa

Antibiotikaresistensen är sedan tidigare ett stort problem på flera håll i Världen, och Europa är inte förskonat. Enligt en forskningsstudie publicerad i Lancet 2022, beräknas att ca 130 000 personer dör årligen i Europa av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. I Europa är problemen störst i de södra delarna, men nu börjar det också bli ett reellt problem här i Sverige.

Europeiska antibiotikadagen

Den 18 november är det den Europeiska antibiotikadagen. I samband med det uppmärksammar Region Örebro län, tillsammans med andra myndigheter och organisationer, budskapet ”Skydda antibiotikan”. På webbplatsen skyddaantibiotikan.se kan du läsa mer om kampanjarbetet för att minska förskrivningen av antibiotika.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 november 2023