Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Antikroppstestning för covid-19 upphör i Region Örebro län

Publicerad: 2021-03-26 10:48

Möjligheten för allmänheten att boka en tid för antikroppstestning för covid-19 upphör i Region Örebro län från och med den 1 april.

Beslutet att sluta erbjuda antikroppstestning för covid-19, som har gått att boka via 1177.se, har fattats efter att Folkhälsomyndigheten inte längre anser det vara motiverat med storskalig testning av antikroppar och Regeringen har dragit tillbaka den finansiering som tidigare funnits.

- I dag finns det en god kapacitet för PCR-provtagning, det vill säga provtagning som visar på om det finns en pågående infektion i kroppen. Det gör att värdet av antikroppstestning för att ställa diagnos i efterhand har minskat. Under 2021 kommer också fler att vaccinera sig och vi vet att de flesta bildar antikroppar efter genomgången sjukdom eller vaccination, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Regionen har erbjudit antikroppstestningen till allmänheten sedan i juli 2020, mot en avgift på 200 kronor. Fram till och med den här veckan har knappt 45 000 antikroppstester gjorts.

Regionen kommer att göra antikroppstestning för covid-19 även efter den 1 april, men de testerna kommer att utföras i uppföljnings- och forskningssyfte eller om det finns medicinska skäl hos en patient och en läkare kommer då att ordinera provet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021